0

Frupica 1 ltr

FKnr.: 65216 | Leverandørens varenr.: 00026-NO-FK

Frupica 1 ltr

FKnr.: 65216 | Leverandørens varenr.: 00026-NO-FK
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot soppsykdommer i jordbær på friland og i veksthus.

Frupica SC har meget god virkning mot gråskimmel, og dessuten virkning mot mjøldogg og jordbærsvartflekk ved bruk av den største doseringen. Frupica SC er kontaktvirkende og har en viss translaminær virkning. Derfor har Frupica både en forebyggende, og en viss kurativ virkning mot gråskimmel. Ved bruk i mjøldoggsvake sorter skal sprøyting utføres like før blomstring. Behandling mot gråskimmel skal utføres ved begynnende (5-10 %) blomstring. Det aktive stoffet i Frupica SC mepanipyrim, hører til den kjemiske gruppen anilinopyrimidiner, og resistens er kjent i gråskimmel fra andre land. Frupica SC skal bare brukes en gang pr. sesong.

Innhold: 440 g mepanipyrim/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 7 dager
Avstand til vann: 5 m
Dose: 70– 90 ml/daa
Avgiftsklasse: 5
Filter: A1/P3
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot soppsykdommer i jordbær på friland og i veksthus.

Frupica SC har meget god virkning mot gråskimmel, og dessuten virkning mot mjøldogg og jordbærsvartflekk ved bruk av den største doseringen. Frupica SC er kontaktvirkende og har en viss translaminær virkning. Derfor har Frupica både en forebyggende, og en viss kurativ virkning mot gråskimmel. Ved bruk i mjøldoggsvake sorter skal sprøyting utføres like før blomstring. Behandling mot gråskimmel skal utføres ved begynnende (5-10 %) blomstring. Det aktive stoffet i Frupica SC mepanipyrim, hører til den kjemiske gruppen anilinopyrimidiner, og resistens er kjent i gråskimmel fra andre land. Frupica SC skal bare brukes en gang pr. sesong.

Innhold: 440 g mepanipyrim/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 7 dager
Avstand til vann: 5 m
Dose: 70– 90 ml/daa
Avgiftsklasse: 5
Filter: A1/P3
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer