0

Fungaflash 1 ltr

FKnr.: 66774 | Leverandørens varenr.: 66774

Fungaflash 1 ltr

FKnr.: 66774 | Leverandørens varenr.: 66774
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Soppmiddel mot meldugg på agurk, tomat og prydplanter i veksthus.
 
Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ effekt mot ekte meldugg. Start behandling ved begynnende angrep. Kan gi fytotoksiske skader og anbefales ikke i mer enn 4 behandlinger. Unge planter produsert i vinterhalvåret er ekstra følsomme. Fungaflor skal ikke blandes med andre preparat.
 
Innhold: 100 g imazalil/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat 
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 3 dager
Avstand til vann: Ikke relevant
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 3
 
 
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Soppmiddel mot meldugg på agurk, tomat og prydplanter i veksthus.
 
Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ effekt mot ekte meldugg. Start behandling ved begynnende angrep. Kan gi fytotoksiske skader og anbefales ikke i mer enn 4 behandlinger. Unge planter produsert i vinterhalvåret er ekstra følsomme. Fungaflor skal ikke blandes med andre preparat.
 
Innhold: 100 g imazalil/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat 
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 3 dager
Avstand til vann: Ikke relevant
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 3
 
 
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer