0

Fungazil 100 SL 5 ltr

FKnr.: 66817 | Leverandørens varenr.: 66817

Fungazil 100 SL 5 ltr

FKnr.: 66817 | Leverandørens varenr.: 66817
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Beisemiddel i settepotet ved innlagring. All annen bruk er forbudt.

Mot Fomaråte (Phoma foveata), sølvskurv( Helmintosporium solani), Blæreskurv (polyscatulum pustulans ) Fusarium (Fusarium spp.) i settepo­ tet.150 ml/tonn potet. Kan evt blandes ut i vatn, men maks 1 liter væske pr tonn potet. Potetene må i størst mulig grad være fri for jord.

Det er viktig at sprøytearbeidet gjøres slik at hele knollen dekkes. Etter behan­ dling må potetene lagres slik at det ikke oppstår kondens i partiet. Kasser etc merkes godt slik at beisede poteter ikke kommer i kontakt med/blan­ des med andre leveranser.
Kun ved innlagring.

Innhold: Imazalilsulfat 133 g/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
 • Virkningsforhold
  • Behandlingsfrist Kun ved innlagring
  • Innhold 133 g Imazalilsulfat/l
  • Formulering Flytende
  • Lagring Frostfritt
  • Dose 150 ml/tonn
  • Avgiftsklasse 2
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Beisemiddel i settepotet ved innlagring. All annen bruk er forbudt.

Mot Fomaråte (Phoma foveata), sølvskurv( Helmintosporium solani), Blæreskurv (polyscatulum pustulans ) Fusarium (Fusarium spp.) i settepo­ tet.150 ml/tonn potet. Kan evt blandes ut i vatn, men maks 1 liter væske pr tonn potet. Potetene må i størst mulig grad være fri for jord.

Det er viktig at sprøytearbeidet gjøres slik at hele knollen dekkes. Etter behan­ dling må potetene lagres slik at det ikke oppstår kondens i partiet. Kasser etc merkes godt slik at beisede poteter ikke kommer i kontakt med/blan­ des med andre leveranser.
Kun ved innlagring.

Innhold: Imazalilsulfat 133 g/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer