0

Nordox 75 WG 10 kg

FKnr.: 65545 | Leverandørens varenr.: 65106

Nordox 75 WG 10 kg

FKnr.: 65545 | Leverandørens varenr.: 65106
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Vannløslig granulat mot sopp- og bakteriesjukdommer i eple, pære, plomme, sur- og søtkirsebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, bjørnebær og bringebær( (friland og plasttunnel). Juletre, pyntegrønt og snitt, samt bartre i planteskoler.

Effekt mot rothalsråte, honningsopp, fruktrekreft, epleskurv, pæreskurv, plommepung, grå monilia, Haglskuddsjuke (sopp og bakterie) bær­ buskbladfall, bærbuskbladflekksopp, greindød, flekkskurv, skuddsjuke, greinbrann og andre stengelsjukdommer, nålefallsopper, buksbomkreft, gråskimmel, furuas knopp­ og greintørke, filtsopp og rustsopper. Nordox virker forebyggende (kontaktmiddel) og hindrer soppen i å etablere seg. Ny tilvekst må dekkes ved gjentatt behandling. Preparatet må sprøytes ut umiddelbart etter utblanding.

Innhold: Kobber (I) oksid 862 g/Kg.
Off label: Mot tørråte i settpotet.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
  • Behandlingsfrist Unngå beitedyr (sau) på arealet de første 14 dagene.
  • Innhold Kobber (I) oksid 862 g/kg
  • Formulering Vannløselig granulat
  • Lagring Tørt
  • Dose 75-250 g/100 liter
  • Avgiftsklasse 3
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Vannløslig granulat mot sopp- og bakteriesjukdommer i eple, pære, plomme, sur- og søtkirsebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, bjørnebær og bringebær( (friland og plasttunnel). Juletre, pyntegrønt og snitt, samt bartre i planteskoler.

Effekt mot rothalsråte, honningsopp, fruktrekreft, epleskurv, pæreskurv, plommepung, grå monilia, Haglskuddsjuke (sopp og bakterie) bær­ buskbladfall, bærbuskbladflekksopp, greindød, flekkskurv, skuddsjuke, greinbrann og andre stengelsjukdommer, nålefallsopper, buksbomkreft, gråskimmel, furuas knopp­ og greintørke, filtsopp og rustsopper. Nordox virker forebyggende (kontaktmiddel) og hindrer soppen i å etablere seg. Ny tilvekst må dekkes ved gjentatt behandling. Preparatet må sprøytes ut umiddelbart etter utblanding.

Innhold: Kobber (I) oksid 862 g/Kg.
Off label: Mot tørråte i settpotet.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer