0

Prestige FS 370 - 5 ltr

FKnr.: 66814 | Leverandørens varenr.: 66814

Prestige FS 370 - 5 ltr

FKnr.: 66814 | Leverandørens varenr.: 66814
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Sopp- og insektmiddel til beising for bekjempelse av svartskurv samt skadeinsekter i poteter.
 
Flytende beisemiddel med kontaktvirkning mot svartskurv og kontakt/systemisk virkning mot skadeinsekter. Pencycuron har kontaktvirkning og virker meget godt mot svartskurv. Imidakloprid er et insektmiddel med kontakt- og systemisk virkning mot skadegjørerne. Har meget god virkning mot sikader, teger og bladlus. Virker også avskrekkende på smellerlarver (kjølmark) slik at populasjonen av disse ikke øker ut over i sesongen. Virkningen er særlig effektiv mot tidlige angrep av sikader. Midlet tilsettes direkte på potetsetteren eller i stasjonære anlegg med spinning disk i forkant av settingen (eller like før potetene settes til for- groing). Desom man beiser innendørs, skal det sikres at potetene tørker forsvarlig opp med én gang, før de settes til videre oppbevaring.
 
Det er viktig med god dekning av potetknollene for å bekjempe smitten, og det er samtidig viktig
at potetknollene er tørre før behandling for å få en best mulig fordeling av preparatet på knollene.
Ved tilsetting direkte på setteren er det viktig at dyser og vannmengder er riktig justert og tilpasset.
 
NB! Husk alltid på å holde dysene fri for jord og annet smuss!
Giftig for meitemark, bier og andre insekter.
 
Siste salgsår 2018.

Innhold: 250 g pencycuron + 120 g imidakloprid/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: Ikke relevant
Dose: 600 ml pr. tonn settepoteter. Kan blandes med inntil 2 l vann/tonn
Avgiftsklasse: 1
Filter: Ingen
 
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Sopp- og insektmiddel til beising for bekjempelse av svartskurv samt skadeinsekter i poteter.
 
Flytende beisemiddel med kontaktvirkning mot svartskurv og kontakt/systemisk virkning mot skadeinsekter. Pencycuron har kontaktvirkning og virker meget godt mot svartskurv. Imidakloprid er et insektmiddel med kontakt- og systemisk virkning mot skadegjørerne. Har meget god virkning mot sikader, teger og bladlus. Virker også avskrekkende på smellerlarver (kjølmark) slik at populasjonen av disse ikke øker ut over i sesongen. Virkningen er særlig effektiv mot tidlige angrep av sikader. Midlet tilsettes direkte på potetsetteren eller i stasjonære anlegg med spinning disk i forkant av settingen (eller like før potetene settes til for- groing). Desom man beiser innendørs, skal det sikres at potetene tørker forsvarlig opp med én gang, før de settes til videre oppbevaring.
 
Det er viktig med god dekning av potetknollene for å bekjempe smitten, og det er samtidig viktig
at potetknollene er tørre før behandling for å få en best mulig fordeling av preparatet på knollene.
Ved tilsetting direkte på setteren er det viktig at dyser og vannmengder er riktig justert og tilpasset.
 
NB! Husk alltid på å holde dysene fri for jord og annet smuss!
Giftig for meitemark, bier og andre insekter.
 
Siste salgsår 2018.

Innhold: 250 g pencycuron + 120 g imidakloprid/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: Ikke relevant
Dose: 600 ml pr. tonn settepoteter. Kan blandes med inntil 2 l vann/tonn
Avgiftsklasse: 1
Filter: Ingen
 
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer