0

Ranman Top 5 ltr

FKnr.: 66183 | Leverandørens varenr.: 00028-NO

Ranman Top 5 ltr

FKnr.: 66183 | Leverandørens varenr.: 00028-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot tørråte i potet.

Kontaktvirkende og forebyggende tørråtemiddel. Hindrer tørråtesoppeni å utvikle seg på de plantedelene hvor sprøytebelegg finnes. Brukes maksimalt 6 ganger pr. vekstsesong, og maksimalt 3 ganger i trekk. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 7. dag. Ranman reduserer smitten som overføres til knoll­ ene. Bruk 20 - 40 liter vann pr. dekar. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske.

Ranman kan brukes både i vanlige åker­ sprøyter og luftassisterte sprøyter. Ranman dreper zoosporer som er fri. Rist kanna veldig godt før bruk. De som har Danfoil Injection må ikke blande konsentrert. Ta kontakt.

Innhold: Cyazofamid 160 g/l.
Off label: Frilandsagurk.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
  • Behandlingsfrist 7 dager
  • Innhold Cyazofamid 160 g/l
  • Formulering Suspensjonskonsentrat
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 3.0 m
  • Dose 50 ml/daa
  • Avgiftsklasse 1
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot tørråte i potet.

Kontaktvirkende og forebyggende tørråtemiddel. Hindrer tørråtesoppeni å utvikle seg på de plantedelene hvor sprøytebelegg finnes. Brukes maksimalt 6 ganger pr. vekstsesong, og maksimalt 3 ganger i trekk. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 7. dag. Ranman reduserer smitten som overføres til knoll­ ene. Bruk 20 - 40 liter vann pr. dekar. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske.

Ranman kan brukes både i vanlige åker­ sprøyter og luftassisterte sprøyter. Ranman dreper zoosporer som er fri. Rist kanna veldig godt før bruk. De som har Danfoil Injection må ikke blande konsentrert. Ta kontakt.

Innhold: Cyazofamid 160 g/l.
Off label: Frilandsagurk.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer