0

Revus Top 5 ltr

FKnr.: 65154 | Leverandørens varenr.: 59448

Revus Top 5 ltr

FKnr.: 65154 | Leverandørens varenr.: 59448
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot soppsjukdommer i potet.

Revus Top er meget effektivt mot både tørråte og sykdommer forårsaket av sopper som tørrflekksyke og storknolla råtesopp. Middelet virker forebyggende ved at det dreper sporene i spiringsfasen. Revus Top tas raskt opp i planten og er regnfast så snart sprøytevæsken har tørket inn på bladene.

Aktivstoffene trenger inn i bladet og hemmer mycelvekst i inkubasjonsperioden og gir beskyttelse av nytilvekst. Revus Top brukes forebyggende mot sykdommer i potet fra begynnende blomsterknopdannelse. En god og ensartet dekning av plantebestanden er en forutsetning for god effekt.

Behandlingsintervall
7-10 dager og maks 3 behandlinger pr sesong. Behandlingsfristen er 3 dager, og dosering 60 ml per dekar. Kan blandes med insektsmidler og mikronæringstoffer.

Innhold:
250 g mandipropamid + 250 g defenikonazol/l.Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
    • Behandlingsfrist 3 dager
    • Innhold Mandipropamid 250 g/l + diefnokonazol 250/l
    • Lagring Frostfritt
    • Dose 60 ml/daa i 15-60 liter vann
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot soppsjukdommer i potet.

Revus Top er meget effektivt mot både tørråte og sykdommer forårsaket av sopper som tørrflekksyke og storknolla råtesopp. Middelet virker forebyggende ved at det dreper sporene i spiringsfasen. Revus Top tas raskt opp i planten og er regnfast så snart sprøytevæsken har tørket inn på bladene.

Aktivstoffene trenger inn i bladet og hemmer mycelvekst i inkubasjonsperioden og gir beskyttelse av nytilvekst. Revus Top brukes forebyggende mot sykdommer i potet fra begynnende blomsterknopdannelse. En god og ensartet dekning av plantebestanden er en forutsetning for god effekt.

Behandlingsintervall
7-10 dager og maks 3 behandlinger pr sesong. Behandlingsfristen er 3 dager, og dosering 60 ml per dekar. Kan blandes med insektsmidler og mikronæringstoffer.

Innhold:
250 g mandipropamid + 250 g defenikonazol/l.Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer