0

Rizolex 50 FW 1 ltr

FKnr.: 67024 | Leverandørens varenr.: 00079-NO

Rizolex 50 FW 1 ltr

FKnr.: 67024 | Leverandørens varenr.: 00079-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Soppmiddel til beising av settepotet, blomsterløk, blomsterknoller og prydplanter og til nedvanning/innblanding i jord ved såing, stikking og planting av prydplanter i veksthus og i planteskoler.

Flytende kontaktmiddel som reduserer skadene av svartskurv i vekst­ sesongen, og som dessuten reduserer svartskurvsmitten på potetene som tas opp. Settepotetene kan behandles ved innlagring, sortering eller ved setting. Kan brukes direkte på setter med utstyr tilpasset flytende beis. I blomster, prydplanter og planteskolekulturer sprøytes preparatet ut med påfølgende fresing eller vannes ut. Behandling av kulturer i blomst bør unngås. Etiketten angir ulike planters følsomhet ovenfor preparatet. Kan blandes med Prestige.

Innhold: 500 g tolklofosmetyl/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
 • Virkningsforhold
  • Behandlingsfrist Ikke relevant
  • Innhold 500 g tolklofosmetyl/l
  • Formulering Flytende
  • Lagring Frostfritt
  • Dose 200-300 ml/tonn settepotet
  • Avgiftsklasse 1
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Soppmiddel til beising av settepotet, blomsterløk, blomsterknoller og prydplanter og til nedvanning/innblanding i jord ved såing, stikking og planting av prydplanter i veksthus og i planteskoler.

Flytende kontaktmiddel som reduserer skadene av svartskurv i vekst­ sesongen, og som dessuten reduserer svartskurvsmitten på potetene som tas opp. Settepotetene kan behandles ved innlagring, sortering eller ved setting. Kan brukes direkte på setter med utstyr tilpasset flytende beis. I blomster, prydplanter og planteskolekulturer sprøytes preparatet ut med påfølgende fresing eller vannes ut. Behandling av kulturer i blomst bør unngås. Etiketten angir ulike planters følsomhet ovenfor preparatet. Kan blandes med Prestige.

Innhold: 500 g tolklofosmetyl/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer