0

Siltra Xpro 5 ltr

FKnr.: 66796 | Leverandørens varenr.: 81005958

Siltra Xpro 5 ltr

FKnr.: 66796 | Leverandørens varenr.: 81005958
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Virker systemisk mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragle­flekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Sta­gonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, dvergrust, gulrust og Fusa­rium- arter som går i akset på korn. Under gode sprøyteforhold vil man også ha god virkning mot gulrust og brunrust også ved bruk av halv og trekvart dose, men vær oppmerksom på at redusert dose gir kortere virkningstid. Virker fore­byggende, og skal brukes ved begynnende angrep eller ved varsel. Inneholder to aktivstoffer med forskjellige virkningsmekanismer.

Protiokonazol er et triazol, mens bixafen tilhører den kjemiske gruppen karboxamider (SDHI). Bixafen virker godt på de fleste aktuelle sykdommene og supplerer derfor protiokonazol meget godt. Siden de to aktive stoffene virker forskjel­lig på livsprosessene til soppen reduseres faren for utvikling av resistens. Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforhold.

Innhold: 60 g bixafen og 200 g protiokonazol/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat 
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist:  5 uker i korn
Avstand til vann:
3 meter
Dose: 40-100 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Virker systemisk mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragle­flekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Sta­gonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, dvergrust, gulrust og Fusa­rium- arter som går i akset på korn. Under gode sprøyteforhold vil man også ha god virkning mot gulrust og brunrust også ved bruk av halv og trekvart dose, men vær oppmerksom på at redusert dose gir kortere virkningstid. Virker fore­byggende, og skal brukes ved begynnende angrep eller ved varsel. Inneholder to aktivstoffer med forskjellige virkningsmekanismer.

Protiokonazol er et triazol, mens bixafen tilhører den kjemiske gruppen karboxamider (SDHI). Bixafen virker godt på de fleste aktuelle sykdommene og supplerer derfor protiokonazol meget godt. Siden de to aktive stoffene virker forskjel­lig på livsprosessene til soppen reduseres faren for utvikling av resistens. Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforhold.

Innhold: 60 g bixafen og 200 g protiokonazol/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat 
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist:  5 uker i korn
Avstand til vann:
3 meter
Dose: 40-100 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P3

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer