0

Talius 1 ltr

FKnr.: 66020 | Leverandørens varenr.: D14715505

Talius 1 ltr

FKnr.: 66020 | Leverandørens varenr.: D14715505
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Soppmiddel i bygg, hvete, rug, triticale, havre og grasfrøeng
 
Talius bekjemper mjøldogg og har en viss virkning mot kronrust. Lokalsystemisk middel med translaminær
transport gjennom bladet. Inneholder det virksomme stoffet prokvinazid, som tilhører gruppen quinazoliner,
virkemåte-klasse FRAC gruppe: E1. Talius bekjemper mjøldogg i korn og sprøytes ut forebyggende før
sykdommen har etablert seg. Hvis mjøldoggen er vel etablert, skal Talius blandes med en egnet partner
med kurativ effekt. Talius virker ofte forsterkende på andre produkter. Talius som sprøytes korrekt i full dose har forebyggende virkning i opptil 6 uker. Produktet er regnfast når det har tørket inn på bladene, ca. ½ - 1 time etter sprøyting.
 
For å unngå utvikling av resistente sykdommer, bør Talius sprøytes ut i blanding med et annet soppmiddel
med annen virkningsmekanisme eller i et program hvor andre produkter med forskjellig virkningsmekanisme inngår. Mulige blandingspartnere er Comet, Acanto Prima og Proline. Kan også blandes med ugrasmidler, insektsmidler og vekstregulatorer. Det bør maksimalt blandes 2 produkter.
 
Innhold: 200 g prokvinazid/l
Lagring: Lagres frostfritt
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Behandlingsfrist: 5 uker
Filter: A1/P3
Avstand til vann: 5 meter
Dose: 12,5-25 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 25oC
Regnfast: 0,5-1 time

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Soppmiddel i bygg, hvete, rug, triticale, havre og grasfrøeng
 
Talius bekjemper mjøldogg og har en viss virkning mot kronrust. Lokalsystemisk middel med translaminær
transport gjennom bladet. Inneholder det virksomme stoffet prokvinazid, som tilhører gruppen quinazoliner,
virkemåte-klasse FRAC gruppe: E1. Talius bekjemper mjøldogg i korn og sprøytes ut forebyggende før
sykdommen har etablert seg. Hvis mjøldoggen er vel etablert, skal Talius blandes med en egnet partner
med kurativ effekt. Talius virker ofte forsterkende på andre produkter. Talius som sprøytes korrekt i full dose har forebyggende virkning i opptil 6 uker. Produktet er regnfast når det har tørket inn på bladene, ca. ½ - 1 time etter sprøyting.
 
For å unngå utvikling av resistente sykdommer, bør Talius sprøytes ut i blanding med et annet soppmiddel
med annen virkningsmekanisme eller i et program hvor andre produkter med forskjellig virkningsmekanisme inngår. Mulige blandingspartnere er Comet, Acanto Prima og Proline. Kan også blandes med ugrasmidler, insektsmidler og vekstregulatorer. Det bør maksimalt blandes 2 produkter.
 
Innhold: 200 g prokvinazid/l
Lagring: Lagres frostfritt
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Behandlingsfrist: 5 uker
Filter: A1/P3
Avstand til vann: 5 meter
Dose: 12,5-25 ml/daa
Avgiftsklasse: 3
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 25oC
Regnfast: 0,5-1 time

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer