0

Teldor 1 kg

FKnr.: 65111 | Leverandørens varenr.: 65111

Teldor 1 kg

FKnr.: 65111 | Leverandørens varenr.: 65111
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Vannløslig granulat mot sopp i plomme, eple, pære, sur- og søt- kirsebær, jordbær på friland og veksthus, bringebær, hageblåbær, rips, solbær og stikkelsbær på friland. Kun under oppal i paprika.Tomat, agurk og prydplanter i veksthus og på friland.

Kontaktvirkende soppmiddel med forebyggende effekt mot gråskimmel, gul­ og grå monilia. Påvirker i liten grad nyttefauna. Skader ikke polinerende insekter, marihøner, snylteveps mot bladlus og rovmiddav slekten Typhlodromus.

Lang virkningstid og god regnfasthet. Maks 2 behandlinger pr. år.

Off label: Bringebær i tunnel. Søtkirsebær i tunnel og veksthus. Bjørnebær i veksthus. Søtkirsebær i tunnel.

Innhold: 500g fenheksamid/kg.

Siste endring februar 2016.
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Vannløslig granulat mot sopp i plomme, eple, pære, sur- og søt- kirsebær, jordbær på friland og veksthus, bringebær, hageblåbær, rips, solbær og stikkelsbær på friland. Kun under oppal i paprika.Tomat, agurk og prydplanter i veksthus og på friland.

Kontaktvirkende soppmiddel med forebyggende effekt mot gråskimmel, gul­ og grå monilia. Påvirker i liten grad nyttefauna. Skader ikke polinerende insekter, marihøner, snylteveps mot bladlus og rovmiddav slekten Typhlodromus.

Lang virkningstid og god regnfasthet. Maks 2 behandlinger pr. år.

Off label: Bringebær i tunnel. Søtkirsebær i tunnel og veksthus. Bjørnebær i veksthus. Søtkirsebær i tunnel.

Innhold: 500g fenheksamid/kg.

Siste endring februar 2016.
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer