0

Topsin WG 1 kg

FKnr.: 66336 | Leverandørens varenr.: 198-499195

Topsin WG 1 kg

FKnr.: 66336 | Leverandørens varenr.: 198-499195
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Soppmiddel til eple, pære, plomme, kirsebær, bartreplanter og kålvekster, samt til beising og/eller brusevanning i kepaløk, purre, kålvekster og prydplanter i veksthus og på friland.
 
Systemisk med forebyggende og kurativ virkning mot bl.a. grå monilia, gråskimmel, mjøldogg, kjølelagersopper, fusarium-arter, storknolla råtesopp og rotbrannsopper. Virker ikke mot algesopper og rust. Tilrås å veksle med andre preparater for å unngå resistensutvikling. Kan blandes med aktuelle insekt- og soppmidler (unntatt kopperholdige preparater).
 
Skadelig for nyttedyr (insekter og meitemark).
 
Innhold: 700 g tiofanatmetyl/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Eple: 14 dager
Avstand til vann: 20 m
Dose: Se etikett eller sprøyteplan
Filter: A1/P3
 
 


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
  • Behandlingsfrist Eple: 14 dager
  • Innhold 700 g tiofanatmetyl/kg
  • Formulering Vannløselig granulat
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 20.0 m
  • Dose Se etikett
  • Avgiftsklasse 3
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Soppmiddel til eple, pære, plomme, kirsebær, bartreplanter og kålvekster, samt til beising og/eller brusevanning i kepaløk, purre, kålvekster og prydplanter i veksthus og på friland.
 
Systemisk med forebyggende og kurativ virkning mot bl.a. grå monilia, gråskimmel, mjøldogg, kjølelagersopper, fusarium-arter, storknolla råtesopp og rotbrannsopper. Virker ikke mot algesopper og rust. Tilrås å veksle med andre preparater for å unngå resistensutvikling. Kan blandes med aktuelle insekt- og soppmidler (unntatt kopperholdige preparater).
 
Skadelig for nyttedyr (insekter og meitemark).
 
Innhold: 700 g tiofanatmetyl/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Eple: 14 dager
Avstand til vann: 20 m
Dose: Se etikett eller sprøyteplan
Filter: A1/P3
 
 


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer