0

Ally Class 100 g

FKnr.: 61048 | Leverandørens varenr.: 61048

Ally Class 100 g

FKnr.: 61048 | Leverandørens varenr.: 61048
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg og i høstkorn om våren.

Vannløslig granulat. To aktive stoff hvor kontaktmidlet karfentrazon fore­ bygger resistens. Metusulfuron har blad og jordeffekt. God mot, balderbrå, då, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, korsblomstret ugras, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå tungras, vas­ sarve, veronika, åkerminneblom (forglemmegei), åkersvineblom, åkerstemors­ blom. Det skal ikke tilsettes klebemiddel, da dette kan øke faren for sviskade.

Det er kun få midler som kan anbefales å blande med Ally Class; se katalogen.

Det kan forekomme små sviflekker på kornbladene, særlig der sprøytevæska treffer. Forbigående lysfarging kan forekomme. Effekten er tydeligst i perioder med stor svigning i døgntemperaturen, men har ikke påvirket avlingen i forsøk. Sprøyta må ikke inneholde rester fra andre midller. Dette gir sterk sviskade. Året etter bruk av Ally Class kan det dyrkes korn med/uten gjenlegg, oljevekster, potet, erter, bønner eller lin. Grundig rengjøring før bruk i andre kulturer.

Innhold: 100 g metsulfuron-metyl + 400 g karfentrazon-etyl/kg.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
 • Virkningsforhold
  • Behandlingsfrist Ingen
  • Innhold 100 g metsulfuron-metyl + 400 g karfentrazon-etyl/kg
  • Formulering Granulat
  • Lagring Tørt
  • Avstand til vann 5.0 m
  • Dose Høstkorn: 2,5-5 g/daa. Vårkorn: 2-4 g/daa
  • Avgiftsklasse 1
  • Regnfast >4
  • Temperatur 7-25 gr
  • Jordfuktighet God
  • Luftfuktighet 40
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg og i høstkorn om våren.

Vannløslig granulat. To aktive stoff hvor kontaktmidlet karfentrazon fore­ bygger resistens. Metusulfuron har blad og jordeffekt. God mot, balderbrå, då, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, korsblomstret ugras, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå tungras, vas­ sarve, veronika, åkerminneblom (forglemmegei), åkersvineblom, åkerstemors­ blom. Det skal ikke tilsettes klebemiddel, da dette kan øke faren for sviskade.

Det er kun få midler som kan anbefales å blande med Ally Class; se katalogen.

Det kan forekomme små sviflekker på kornbladene, særlig der sprøytevæska treffer. Forbigående lysfarging kan forekomme. Effekten er tydeligst i perioder med stor svigning i døgntemperaturen, men har ikke påvirket avlingen i forsøk. Sprøyta må ikke inneholde rester fra andre midller. Dette gir sterk sviskade. Året etter bruk av Ally Class kan det dyrkes korn med/uten gjenlegg, oljevekster, potet, erter, bønner eller lin. Grundig rengjøring før bruk i andre kulturer.

Innhold: 100 g metsulfuron-metyl + 400 g karfentrazon-etyl/kg.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer