0

Ally SX 100 g

FKnr.: 61052 | Leverandørens varenr.: 61052

Ally SX 100 g

FKnr.: 61052 | Leverandørens varenr.: 61052
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot ugras i høsthvete, høstrug, høstbygg og rughvete om våren, i vårkorn uten gjen- legg og i lin.

Ugrasmiddel av lavdosetypen formulert som vannløslig granulat. Tas opp gjennom blad­ verk og røtter. Opptak via røttene forsterkes ved gode fuktighetsforhold. Best virkning oppnås når ugraset har 2-­4 varige blad og er i god vekst. Meget god virkning mot gullkrage, då, balderbrå­arter, haremat, hønsegras, linbendel, oljevekster, rødtvetann, stivdylle, vassarve, åkerstemorsblom og korsblomstra ugras.

Tilfredsstillende mot tranehals, vindelslirekne, meldestokk og åkerminne­ blom. Dårlig mot jordrøyk, tungras og klengemaure. I vårkorn kan effekten mot meldestokk delvis utebli. Blanding med Spitfire/Starane/Tomahawk bedrer effekten mot klenge og forebygger resistens. Effekt er god mot høymole og løvetann. Moderat mot soleie, brennesle og revebjelle. Svak mot hundekjeks, marikåpe og tistel. Året etter kan det kun dyrkes korn (med/uten gjenlegg), oljevekster, lin, bønner, ert eller potet. Høstoljevekster må ikke såes det året Ally SX er benyttet. Klebemiddel tilsettes kun når gullkrage er et problem. Maks 1,5 g i havre. Grundig rengjøring etter bruk.

Off label: mot ugras i grasmark.
Innhold: 200 g metsulfuronmetyl/kg.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
  • Behandlingsfrist Ingen
  • Innhold 200g metsulfuronmetyl/kg
  • Formulering Vannløselig granulat
  • Lagring Tørt
  • Avstand til vann 5.0 m
  • Dose Havre: 1,5 g/daa. Vårbygg, vårhvete og lin: 1-2 g/daa. Høsthvete, høstrug, rughvete og høsbygg: 2-3 g/daa
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot ugras i høsthvete, høstrug, høstbygg og rughvete om våren, i vårkorn uten gjen- legg og i lin.

Ugrasmiddel av lavdosetypen formulert som vannløslig granulat. Tas opp gjennom blad­ verk og røtter. Opptak via røttene forsterkes ved gode fuktighetsforhold. Best virkning oppnås når ugraset har 2-­4 varige blad og er i god vekst. Meget god virkning mot gullkrage, då, balderbrå­arter, haremat, hønsegras, linbendel, oljevekster, rødtvetann, stivdylle, vassarve, åkerstemorsblom og korsblomstra ugras.

Tilfredsstillende mot tranehals, vindelslirekne, meldestokk og åkerminne­ blom. Dårlig mot jordrøyk, tungras og klengemaure. I vårkorn kan effekten mot meldestokk delvis utebli. Blanding med Spitfire/Starane/Tomahawk bedrer effekten mot klenge og forebygger resistens. Effekt er god mot høymole og løvetann. Moderat mot soleie, brennesle og revebjelle. Svak mot hundekjeks, marikåpe og tistel. Året etter kan det kun dyrkes korn (med/uten gjenlegg), oljevekster, lin, bønner, ert eller potet. Høstoljevekster må ikke såes det året Ally SX er benyttet. Klebemiddel tilsettes kun når gullkrage er et problem. Maks 1,5 g i havre. Grundig rengjøring etter bruk.

Off label: mot ugras i grasmark.
Innhold: 200 g metsulfuronmetyl/kg.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer