0

Ariane S 5 ltr

FKnr.: 60542 | Leverandørens varenr.: 99075320

Ariane S 5 ltr

FKnr.: 60542 | Leverandørens varenr.: 99075320
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel i høst- og vårkorn, i grasgjenlegg med/uten korn som
dekkvekst, i grasfrøeng og gras i grøntanlegg.
 
Systemisk og kontaktvirkende ugrasmiddel. Meget god mot balderbrå, frøplanter av burot, gjetertaske, haremat, hønsegras, klengemaure, krokhals, løvetann, meldestokk, oljevekster, pengeurt, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tungras, tunbalderbrå, vindelslirekne, åkerdylle, åkergråurt, åkergull, åkerkål, åkerminneblom, åkersennep og åkersvineblom. God mot då-arter, hønsegras, gullkrage, haredylle, linbendel, rødtvetann, stivdylle og vassarve. Svak mot jordrøyk, og åkerstemorsblom. Kløver og andre
belgvekster skades.
 
Temperaturen ved sprøyting bør ikke være lavere enn 12° C. Laveste dose brukes på smått ugras og ved optimale vekst- og virkningsforhold. Dersom det året etter skal dyrkes potet, ert, salat eller gulrot, bør halmen fjernes eller kuttes og pløyes ned om høsten. Se også etikett. Blandbar med CCC og aktuelle sopp- og insektmidler. Det må gå 10-14 dager mellom Ariane og bruk av floghavremiddel.

Innhold: 40 g fluroksypyr + 20 g klopyralid + 200 g MCPA/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 14 dager beitedyr/slått
Avstand til vann: 3 m
Dose: Vårkorn; 150-250 ml/daa. Høstkorn; 200-350 ml/daa. Gras i grøntanlegg; 400-600 ml/daa Se etikett.
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 12oC
Luftfuktighetr: høy
Jordfuktighet: god
Regnfast: 2-3 timer
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel i høst- og vårkorn, i grasgjenlegg med/uten korn som
dekkvekst, i grasfrøeng og gras i grøntanlegg.
 
Systemisk og kontaktvirkende ugrasmiddel. Meget god mot balderbrå, frøplanter av burot, gjetertaske, haremat, hønsegras, klengemaure, krokhals, løvetann, meldestokk, oljevekster, pengeurt, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tungras, tunbalderbrå, vindelslirekne, åkerdylle, åkergråurt, åkergull, åkerkål, åkerminneblom, åkersennep og åkersvineblom. God mot då-arter, hønsegras, gullkrage, haredylle, linbendel, rødtvetann, stivdylle og vassarve. Svak mot jordrøyk, og åkerstemorsblom. Kløver og andre
belgvekster skades.
 
Temperaturen ved sprøyting bør ikke være lavere enn 12° C. Laveste dose brukes på smått ugras og ved optimale vekst- og virkningsforhold. Dersom det året etter skal dyrkes potet, ert, salat eller gulrot, bør halmen fjernes eller kuttes og pløyes ned om høsten. Se også etikett. Blandbar med CCC og aktuelle sopp- og insektmidler. Det må gå 10-14 dager mellom Ariane og bruk av floghavremiddel.

Innhold: 40 g fluroksypyr + 20 g klopyralid + 200 g MCPA/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: 14 dager beitedyr/slått
Avstand til vann: 3 m
Dose: Vårkorn; 150-250 ml/daa. Høstkorn; 200-350 ml/daa. Gras i grøntanlegg; 400-600 ml/daa Se etikett.
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 12oC
Luftfuktighetr: høy
Jordfuktighet: god
Regnfast: 2-3 timer
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer