0

Attribut Twin Sampakning (600 gr Attribut SG + 500 ml Hussar OD)

FKnr.: 61054 | Leverandørens varenr.: 61054

Attribut Twin Sampakning (600 gr Attribut SG + 500 ml Hussar OD)

FKnr.: 61054 | Leverandørens varenr.: 61054
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i høst- og vårhvete.

Produktene må alltid brukes sammen. Produktet som markedsføres heter Attribut Twin, og er en sampakning av Attribut SG og Hussar OD. Attribut SG skal ALLTID benyttes sammen med et produkt innehold­ende jodsulfuron for å sikre selektiviteten. Må ikke brukes i bygg og havre. Attribut Twin er et ugrasmiddel med god virkning mot ulike faks- arter, floghavre, hønsehirse, kveke, åkerkvein, åkerrevehale samt noen tofrøblada ugrasarter. Attribut SG 70 inneholder aktivstoffet propoksykarbazon som virker ved å hemme dannelsen av noen livsviktige aminosyrer i plantene.

Opptaket skjer både gjennom jorda og via bladene. Etter at midlet er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av noen dager. Etter 10 - 15 dager ses en gulfarging av de yngste plantedelene og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2- 4 ukene. Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes. Full effekt ses først etter 4-6 uker.

Attribut Twin har et meget bredt virkningsspekter, og har god virkning på de flest ugrasarter. Det er imidlertid viktig at produktet benyttes tidlig for å få ønsket virkning. Attribut Twin gir best virkning ved behandling ved god jordfuktighet. Det skal tilsettes 50 ml Mero/daa. Begrensning i etterkultur.

Innhold: 700 g propoksykarbazon + 100 g jodsulfuron/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
 • Virkningsforhold
  • Innhold 700 g propoksykarbason/l + jodsulforon 100 g/l
  • Formulering Vannløselig granulat
  • Lagring Tørt
  • Avstand til vann 3.0 m
  • Dose 6 g Attribut SG + 5 ml. Hussar OD + 50 ml Mero pr. daa
  • Avgiftsklasse 2
  • Filter A1/P3
  • Temperatur min 5 gr
  • Luftfuktighet God
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i høst- og vårhvete.

Produktene må alltid brukes sammen. Produktet som markedsføres heter Attribut Twin, og er en sampakning av Attribut SG og Hussar OD. Attribut SG skal ALLTID benyttes sammen med et produkt innehold­ende jodsulfuron for å sikre selektiviteten. Må ikke brukes i bygg og havre. Attribut Twin er et ugrasmiddel med god virkning mot ulike faks- arter, floghavre, hønsehirse, kveke, åkerkvein, åkerrevehale samt noen tofrøblada ugrasarter. Attribut SG 70 inneholder aktivstoffet propoksykarbazon som virker ved å hemme dannelsen av noen livsviktige aminosyrer i plantene.

Opptaket skjer både gjennom jorda og via bladene. Etter at midlet er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av noen dager. Etter 10 - 15 dager ses en gulfarging av de yngste plantedelene og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2- 4 ukene. Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes. Full effekt ses først etter 4-6 uker.

Attribut Twin har et meget bredt virkningsspekter, og har god virkning på de flest ugrasarter. Det er imidlertid viktig at produktet benyttes tidlig for å få ønsket virkning. Attribut Twin gir best virkning ved behandling ved god jordfuktighet. Det skal tilsettes 50 ml Mero/daa. Begrensning i etterkultur.

Innhold: 700 g propoksykarbazon + 100 g jodsulfuron/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer