0

Axial 50 EC 5 ltr

FKnr.: 62173 | Leverandørens varenr.: 52936

Axial 50 EC 5 ltr

FKnr.: 62173 | Leverandørens varenr.: 52936
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras brukt som fangvekst i korn, hønsehirse og busthirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre eller gjenlegg.

Axial tas opp gjennom bladene og virker systemisk i planta. Produktet er en ACCase hemmer. Havre og andre grasarter som skal bekjempes må ha spirt og være i god vekst ved sprøyting. Sprøytetidspunkt fra
2-­blad­ stadiet til flaggbladet er synlig (Z 12-­39). Kulturen skal være i god vekst på behandlingstidspunktet.

Axial kan blandes med de fleste sopp og insektsmidler samt vekstregulerende midler som Trimaxx, Moddus og klormekvatklorid. Av ugrasmidler kan Axial blandes med Express, Starane XL og Tomahawk/Spitfire. Ugrassprøyting med andre midler bør utføres 7 dager før eller etter Axialsprøyting. I blanding med ugrasmidler bør Axialdosen være minst 80 ml/daa.

Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med ugrasmidler. Brukes ikke i stressa åker.

Off label: Bladfaksfrøeng.
Innhold: Pinoksaden 50 g/l.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
  • Behandlingsfrist Framgår av utviklingsstadier
  • Innhold Pinoksaden 50 g/l
  • Formulering Emulsjonskonsentrat
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 3.0 m
  • Dose 70-120 ml
  • Avgiftsklasse 1
  • Regnfast 1
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras brukt som fangvekst i korn, hønsehirse og busthirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre eller gjenlegg.

Axial tas opp gjennom bladene og virker systemisk i planta. Produktet er en ACCase hemmer. Havre og andre grasarter som skal bekjempes må ha spirt og være i god vekst ved sprøyting. Sprøytetidspunkt fra
2-­blad­ stadiet til flaggbladet er synlig (Z 12-­39). Kulturen skal være i god vekst på behandlingstidspunktet.

Axial kan blandes med de fleste sopp og insektsmidler samt vekstregulerende midler som Trimaxx, Moddus og klormekvatklorid. Av ugrasmidler kan Axial blandes med Express, Starane XL og Tomahawk/Spitfire. Ugrassprøyting med andre midler bør utføres 7 dager før eller etter Axialsprøyting. I blanding med ugrasmidler bør Axialdosen være minst 80 ml/daa.

Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med ugrasmidler. Brukes ikke i stressa åker.

Off label: Bladfaksfrøeng.
Innhold: Pinoksaden 50 g/l.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer