0

Banvel 1 ltr

FKnr.: 60902 | Leverandørens varenr.: 14220

Banvel 1 ltr

FKnr.: 60902 | Leverandørens varenr.: 14220
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel i eng og beite og vårhvete og vårbygg ( i blanding med andre midler).

Systemisk ugrasmiddel mot høymole, andre syrearter, ryllik, tungras (hønsegrasarter) og vassarve i eng og beite. Best virkning oppnås når høy­ molplantene er i god vekst. Blandes med MCPA i eldre eng og beite mot soleie, groblad m.fl. Skader kløver. God effekt mot «gammel» høymole.
I korn brukes Banvel i blanding med CDQ, Express, Ally eller Starane XL. Meget god mot meldestokk, vindelslirekne, jordrøyk, då, rødt hønsegras, vanlig hønsegras. God mot balderbrå, vassarve, åkersennep. Noe effekt mot klenge, rødtvetann, pengeurt, tungras. Banvel er ikke effektiv nok mot resistent vassarve. Kan gi noe hormonskade ved sambruk, spesielt i bygg. Observert i flere sorter.

Innhold: 480 g dikamba/l.

Siste endring februar 2016.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel i eng og beite og vårhvete og vårbygg ( i blanding med andre midler).

Systemisk ugrasmiddel mot høymole, andre syrearter, ryllik, tungras (hønsegrasarter) og vassarve i eng og beite. Best virkning oppnås når høy­ molplantene er i god vekst. Blandes med MCPA i eldre eng og beite mot soleie, groblad m.fl. Skader kløver. God effekt mot «gammel» høymole.
I korn brukes Banvel i blanding med CDQ, Express, Ally eller Starane XL. Meget god mot meldestokk, vindelslirekne, jordrøyk, då, rødt hønsegras, vanlig hønsegras. God mot balderbrå, vassarve, åkersennep. Noe effekt mot klenge, rødtvetann, pengeurt, tungras. Banvel er ikke effektiv nok mot resistent vassarve. Kan gi noe hormonskade ved sambruk, spesielt i bygg. Observert i flere sorter.

Innhold: 480 g dikamba/l.

Siste endring februar 2016.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer