0

Banvel 1 ltr

FKnr.: 60902 | Leverandørens varenr.: 14220

Banvel 1 ltr

FKnr.: 60902 | Leverandørens varenr.: 14220
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel i eng og beite samt vårhvete og vårbygg uten gjenlegg (i blanding med andre midler).
 
Systemisk ugrasmiddel mot høymole, andre syrearter, ryllik, tungras (hønsegrasarter) og vassarve i eng og beite. Best virkning oppnås når høymolplantene er i god vekst. Blandes med MCPA i eldre eng og beite mot soleie, groblad m.fl. Skader kløver. God effekt mot «gammel» høymole.
I korn brukes Banvel i blanding med Express, Express Gold, Ally eller Starane XL. Meget god mot meldestokk, vindelslirekne, jordrøyk, då, rødt hønsegras, vanlig hønsegras. God mot balderbrå, vassarve, åkersennep. Noe effekt mot klenge, rødtvetann, pengeurt, tungras. Banvel er ikke effektiv nok mot resistent vassarve. Kan gi noe hormonskade ved sambruk, spesielt i
bygg. Observert i flere sorter.
 
Innhold: 480 g dikamba/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Gras og beite: 21 dager
Avstand til vann: 3 m
Dose:
Gras: 50-200 ml/daa. Bygg, hvete: 20-25 ml/daa
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 8-12oC
Luftfuktighet: høy
Jordfuktighet: 60-85
Regnfast: 2-4 timer
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel i eng og beite samt vårhvete og vårbygg uten gjenlegg (i blanding med andre midler).
 
Systemisk ugrasmiddel mot høymole, andre syrearter, ryllik, tungras (hønsegrasarter) og vassarve i eng og beite. Best virkning oppnås når høymolplantene er i god vekst. Blandes med MCPA i eldre eng og beite mot soleie, groblad m.fl. Skader kløver. God effekt mot «gammel» høymole.
I korn brukes Banvel i blanding med Express, Express Gold, Ally eller Starane XL. Meget god mot meldestokk, vindelslirekne, jordrøyk, då, rødt hønsegras, vanlig hønsegras. God mot balderbrå, vassarve, åkersennep. Noe effekt mot klenge, rødtvetann, pengeurt, tungras. Banvel er ikke effektiv nok mot resistent vassarve. Kan gi noe hormonskade ved sambruk, spesielt i
bygg. Observert i flere sorter.
 
Innhold: 480 g dikamba/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Gras og beite: 21 dager
Avstand til vann: 3 m
Dose:
Gras: 50-200 ml/daa. Bygg, hvete: 20-25 ml/daa
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 8-12oC
Luftfuktighet: høy
Jordfuktighet: 60-85
Regnfast: 2-4 timer
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer