0

Basagran SG 3 kg

FKnr.: 60844 | Leverandørens varenr.: 58971607

Basagran SG 3 kg

FKnr.: 60844 | Leverandørens varenr.: 58971607
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel i frøeng av rødkløver og timotei, ert til konserves, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr. Gjenlegg i frøproduksjon av rød-, hvit- eller alsikekløver eller i gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst. 

Kontaktmiddel med best effekt på ugrasets frøbladstadium til 2-3 bladstadiet. Spesielt god effekt mot klengemaure og balderbrå. God effekt mot gullkrage, hønsegras, tunbalderbrå, åkergråurt, linbendel, åkersvineblom, vassarve, haremat, tranehals og korsblomstret ugras. Effekt mot meldestokk og då er ofte ujamn og svak. Dårlig effekt på tungras, rødtvetann og stemorsblomst. Plantene må fuktes godt. I ert blandes Basagran med Fenix, se sprøyteplan og etikett. Unngå sprøyting i perioder med stor variasjon i døgntemperaturen. I alle kulturer kan gjentatt behandling være aktuelt. 

Volumvekt 1 liter = 650-750 g. 
Innhold: bentazon 870 g/kg. 
Off label: kepaløk, sjalottløk og frøeng av kvitkløver. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Egenskaper
 • Virkningsforhold
  • Behandlingsfrist 28 dager i ert og bønne
  • Innhold 870 g bentazon/kg
  • Formulering Vannløselig granulat
  • Lagring Tørt
  • Avstand til vann 3.0 m
  • Dose 50-160 g
  • Avgiftsklasse 2
  • Regnfast 5-6 d
  • Luftfuktighet Høy
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel i frøeng av rødkløver og timotei, ert til konserves, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr. Gjenlegg i frøproduksjon av rød-, hvit- eller alsikekløver eller i gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst. 

Kontaktmiddel med best effekt på ugrasets frøbladstadium til 2-3 bladstadiet. Spesielt god effekt mot klengemaure og balderbrå. God effekt mot gullkrage, hønsegras, tunbalderbrå, åkergråurt, linbendel, åkersvineblom, vassarve, haremat, tranehals og korsblomstret ugras. Effekt mot meldestokk og då er ofte ujamn og svak. Dårlig effekt på tungras, rødtvetann og stemorsblomst. Plantene må fuktes godt. I ert blandes Basagran med Fenix, se sprøyteplan og etikett. Unngå sprøyting i perioder med stor variasjon i døgntemperaturen. I alle kulturer kan gjentatt behandling være aktuelt. 

Volumvekt 1 liter = 650-750 g. 
Innhold: bentazon 870 g/kg. 
Off label: kepaløk, sjalottløk og frøeng av kvitkløver. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Les flere detaljer