0

Basagran SG

FKnr.: 60844 | Leverandørens varenr.: 58971607

Basagran SG

FKnr.: 60844 | Leverandørens varenr.: 58971607
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel i frøeng av rødkløver og timotei, ert til konserves, bønne og ert til fôr. Gjenlegg i frøproduksjon av rød-, hvit- eller alsikekløver eller i gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst.

Kontaktmiddel med best effekt på ugrasets frøbladstadium til 2­-3 bladstadiet. Spesielt god effekt mot klengemaure og balderbrå. God effekt mot gullkrage, hønsegras, tunbalderbrå, åkergråurt, linbendel, åkersvineblom, vassarve, haremat tranehals og korsblomstret ugras. Effekt mot meldestokk og då er ofte ujamn og svak. Dårlig effekt på tungras, rødtvetann og stemorsblomst. Plantene må fuktes godt.I ert blandes Basagran med Fenix, se sprøyteplan og etikett.

Unngå sprøyting i perioder med stor variasjon i døgntemperaturen. I alle kulturer kan gjentatt behandling være aktuelt.

Volumvekt 1 liter = 650-­750 gOff label ugras i kepaløk og sjalottløk og frøeng av kvitkløver.
Innhold: 870 g bentazon/kg.

Siste endring februar 2016.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel i frøeng av rødkløver og timotei, ert til konserves, bønne og ert til fôr. Gjenlegg i frøproduksjon av rød-, hvit- eller alsikekløver eller i gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst.

Kontaktmiddel med best effekt på ugrasets frøbladstadium til 2­-3 bladstadiet. Spesielt god effekt mot klengemaure og balderbrå. God effekt mot gullkrage, hønsegras, tunbalderbrå, åkergråurt, linbendel, åkersvineblom, vassarve, haremat tranehals og korsblomstret ugras. Effekt mot meldestokk og då er ofte ujamn og svak. Dårlig effekt på tungras, rødtvetann og stemorsblomst. Plantene må fuktes godt.I ert blandes Basagran med Fenix, se sprøyteplan og etikett.

Unngå sprøyting i perioder med stor variasjon i døgntemperaturen. I alle kulturer kan gjentatt behandling være aktuelt.

Volumvekt 1 liter = 650-­750 gOff label ugras i kepaløk og sjalottløk og frøeng av kvitkløver.
Innhold: 870 g bentazon/kg.

Siste endring februar 2016.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer