0

Betanal SE 1 ltr

FKnr.: 60942 | Leverandørens varenr.: 01030468

Betanal SE 1 ltr

FKnr.: 60942 | Leverandørens varenr.: 01030468
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel i fôrbete, rødbete og jordbær.Kontaktvirkende bladherbecid med effekt mot de fleste tofrøblada (frø) ugras inntil de har to varige blad. Svak mot klengemaure, hønsegras, tunbalderbrå, tungras og tunrapp.

Sprøyt i pent, varmt, stille oppholdsvær på tørre planter i god vekst. Regn de første 6 timer kan redusere virkningen. Store temperatursvingninger omkring sprøyting kan hemme betene. Utvis forsiktighet i ukjente» sorter i jordbær og bete inntil sortens toleranse er kjent. Maks. 3 behandlinger pr. år i alle kulturer. Ved blanding tilsettes Betanal SE først. Det bør ikke sprøytes når det ser ut til å bli eller i forbindelse med frost.

Innhold: 157 g fenmedifam/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
 • Virkningsforhold
  • Behandlingsfrist Jordbær: Før blomstring eller etter høsting
  • Formulering Suspensjon
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 3.0 m
  • Dose 150-200 ml/daa, frøbladstadiet. Inntil 3 ganger pr. år.
  • Avgiftsklasse 2
  • Regnfast 6
  • Temperatur 10-20 gr
  • Jordfuktighet God
  • Luftfuktighet God
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel i fôrbete, rødbete og jordbær.Kontaktvirkende bladherbecid med effekt mot de fleste tofrøblada (frø) ugras inntil de har to varige blad. Svak mot klengemaure, hønsegras, tunbalderbrå, tungras og tunrapp.

Sprøyt i pent, varmt, stille oppholdsvær på tørre planter i god vekst. Regn de første 6 timer kan redusere virkningen. Store temperatursvingninger omkring sprøyting kan hemme betene. Utvis forsiktighet i ukjente» sorter i jordbær og bete inntil sortens toleranse er kjent. Maks. 3 behandlinger pr. år i alle kulturer. Ved blanding tilsettes Betanal SE først. Det bør ikke sprøytes når det ser ut til å bli eller i forbindelse med frost.

Innhold: 157 g fenmedifam/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer