0

Betanal SE 1 ltr

FKnr.: 60942 | Leverandørens varenr.: 01030468

Betanal SE 1 ltr

FKnr.: 60942 | Leverandørens varenr.: 01030468
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel i fôrbete, rødbete og jordbær.
 
Kontaktvirkende bladherbecid med effekt mot de fleste tofrøblada (frø) ugras inntil de har to varige blad. Svak mot klengemaure, hønsegras, tunbalderbrå, tungras og tunrapp. Sprøyt i pent, varmt, stille oppholdsvær
på tørre planter i god vekst. Regn de første 6 timer kan redusere virkningen. Store temperatursvingninger omkring sprøyting kan hemme betene. Utvis forsiktighet i «ukjente» sorter i jordbær og bete inntil sortens toleranse er kjent. Maks. 3 behandlinger pr. år i alle kulturer. Ved blanding tilsettes Betanal SE først.


Innhold: 157 g fenmedifam/l
Formulering: Suspensjonemulsjon
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: Før blomstring eller etter høsting
Avstand til vann: 3 m
Dose: 150-200 ml/daa, frøbladstadiet Inntil 3 ganger pr. år
Avgiftsklasse: 2
Filter: Ingen


Virkningsforhold:
Temperatur: 10-20oC
Luftfuktighet: god
Jordfuktighet: god
Regnfast: 2-6 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel i fôrbete, rødbete og jordbær.
 
Kontaktvirkende bladherbecid med effekt mot de fleste tofrøblada (frø) ugras inntil de har to varige blad. Svak mot klengemaure, hønsegras, tunbalderbrå, tungras og tunrapp. Sprøyt i pent, varmt, stille oppholdsvær
på tørre planter i god vekst. Regn de første 6 timer kan redusere virkningen. Store temperatursvingninger omkring sprøyting kan hemme betene. Utvis forsiktighet i «ukjente» sorter i jordbær og bete inntil sortens toleranse er kjent. Maks. 3 behandlinger pr. år i alle kulturer. Ved blanding tilsettes Betanal SE først.


Innhold: 157 g fenmedifam/l
Formulering: Suspensjonemulsjon
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: Før blomstring eller etter høsting
Avstand til vann: 3 m
Dose: 150-200 ml/daa, frøbladstadiet Inntil 3 ganger pr. år
Avgiftsklasse: 2
Filter: Ingen


Virkningsforhold:
Temperatur: 10-20oC
Luftfuktighet: god
Jordfuktighet: god
Regnfast: 2-6 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer