0

CDQ ST/SX – 10 tabl/100 g

FKnr.: 61030 | Leverandørens varenr.: 61030

CDQ ST/SX – 10 tabl/100 g

FKnr.: 61030 | Leverandørens varenr.: 61030
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre, uten gjenlegg.

Vannløslig tablett/granulat av bladherbicid av SU/Als typen. Ugraset stanser i vekst umiddelbart, mens den fullstendige effekten ses først etter 1 til 2 uker. Meget god på balderbrå, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster rødtvetann, vassarve, stivdylle, åkerminneblom og korsblomstret ugras.

Effekten er god på stemor, gullkrage, tungras, jordrøyk, tranhals og vindleslirekne. Effekten mot klengemaure og svartsøtvier er ikke tilfredsstillende. Hvis en ugrasart er resistent mot et middel av sulfonylurea-typen er arten resistent overfor alle disse midler.

Kan blandes med Tomahawk, Mekoprop eller Banvel. Disse vil også forsterke effekten som produktet er svak mot (klengemaure). CDQ skal alltid tilsettes klebemiddel også når det blandes med andre produkter, når annet ikke spesifikt er angitt.

Det kan ikke dyrkes beter, grønnsaker eller noen annen kultur enn korn, våroljevekster, potet, mais, gras/kløver, erter, åkerbønne eller lin, hverken det år CDQ® ST/SX er brukt eller det følgende år. 

Innhold: Metsulfuron-metyl 167/111 g + tribenuron-metyl 333/222 g/kg.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre, uten gjenlegg.

Vannløslig tablett/granulat av bladherbicid av SU/Als typen. Ugraset stanser i vekst umiddelbart, mens den fullstendige effekten ses først etter 1 til 2 uker. Meget god på balderbrå, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster rødtvetann, vassarve, stivdylle, åkerminneblom og korsblomstret ugras.

Effekten er god på stemor, gullkrage, tungras, jordrøyk, tranhals og vindleslirekne. Effekten mot klengemaure og svartsøtvier er ikke tilfredsstillende. Hvis en ugrasart er resistent mot et middel av sulfonylurea-typen er arten resistent overfor alle disse midler.

Kan blandes med Tomahawk, Mekoprop eller Banvel. Disse vil også forsterke effekten som produktet er svak mot (klengemaure). CDQ skal alltid tilsettes klebemiddel også når det blandes med andre produkter, når annet ikke spesifikt er angitt.

Det kan ikke dyrkes beter, grønnsaker eller noen annen kultur enn korn, våroljevekster, potet, mais, gras/kløver, erter, åkerbønne eller lin, hverken det år CDQ® ST/SX er brukt eller det følgende år. 

Innhold: Metsulfuron-metyl 167/111 g + tribenuron-metyl 333/222 g/kg.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer