0

CDQ SX 100 g

FKnr.: 61053 | Leverandørens varenr.: D15028636

CDQ SX 100 g

FKnr.: 61053 | Leverandørens varenr.: D15028636
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre, uten gjenlegg.

Vannløslig granulat av bladherbicid av SU/ALS typen. Ugraset stanser i vekst umiddelbart, mens den fullstendige effekten ses først etter 1 til 2 uker. Meget god på balderbrå, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster rødtvetann, vassarve, stivdylle, åkerminneblom og korsblomstret ugras. Effekten er god på stemor, gullkrage, tungras, jordrøyk, tranhals og vindleslirekne. Effekten mot klengemaure og svartsøtvier er ikke tilfredsstillende. Hvis en ugrasart er resistent mot et middel av sulfonylurea­typen er arten resistent overfor alle disse midler.

Kan blandes med Pixxaro, Spitfire, Tomahawk og Mekoprop. Disse vil også forsterke effekten som produktet er svak mot (klengemaure). CDQ skal alltid tilsettes klebemiddel også når det blandes med andre produkter, når annet ikke spesifikt er angitt.  Året etter kan det kun dyrkes korn, oljevekster, potet, mais til ensilering, gras/kløvergjenglegg, erter, åkerbønne og lin. Se etikett. CDQ SX er identisk med Express Gold.

Innhold: Metsulfuron-metyl 111 g + tribenuron-metyl 222 g/kg.  

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur
Egenskaper
 • Virkningsforhold
  • Behandlingsfrist Framgår av utviklingsstadier
  • Innhold 111 g Metsulfuron-metyl + 222 g tribenuron-metyl/kg
  • Formulering Granulat
  • Lagring Tørt i lukket originalemballasje
  • Avstand til vann 5.0 m
  • Dose 1-3,4 g/daa. Maks 1,5 g i havre
  • Avgiftsklasse 1
  • Filter A1/P3
  • Regnfast 4
  • Temperatur 7-25 gr
  • Jordfuktighet God
  • Luftfuktighet 95
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre, uten gjenlegg.

Vannløslig granulat av bladherbicid av SU/ALS typen. Ugraset stanser i vekst umiddelbart, mens den fullstendige effekten ses først etter 1 til 2 uker. Meget god på balderbrå, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster rødtvetann, vassarve, stivdylle, åkerminneblom og korsblomstret ugras. Effekten er god på stemor, gullkrage, tungras, jordrøyk, tranhals og vindleslirekne. Effekten mot klengemaure og svartsøtvier er ikke tilfredsstillende. Hvis en ugrasart er resistent mot et middel av sulfonylurea­typen er arten resistent overfor alle disse midler.

Kan blandes med Pixxaro, Spitfire, Tomahawk og Mekoprop. Disse vil også forsterke effekten som produktet er svak mot (klengemaure). CDQ skal alltid tilsettes klebemiddel også når det blandes med andre produkter, når annet ikke spesifikt er angitt.  Året etter kan det kun dyrkes korn, oljevekster, potet, mais til ensilering, gras/kløvergjenglegg, erter, åkerbønne og lin. Se etikett. CDQ SX er identisk med Express Gold.

Innhold: Metsulfuron-metyl 111 g + tribenuron-metyl 222 g/kg.  

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur
Les flere detaljer