0

Express SX 100 gr

FKnr.: 61028 | Leverandørens varenr.: 61028

Express SX 100 gr

FKnr.: 61028 | Leverandørens varenr.: 61028
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel i vårkorn, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr med og utenkorn som dekkvekst, til korn med fangvekster av gras, høstkorn om våren og timotei-, bladfaks- og engkveinfrøeng om våren, samt varig beite.

Vannløselig granulat. Bladvirkning. Ugrasets vekst stanser raskt, mens ytterligere virkning sjelden ses før minst 10 dager etter sprøyting. Ingen begrensning i valgav kultur påfølgende år. Meget god mot balderbrå­arter, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, stivdylle, vassarve, åkerminneblom og korsb­ lomstra ugras. Tilfredsstillende mot haremat, vindelslirekne og åkerstemorsblom. Svak mot klengemaure, jordrøyk og tungras. Mot vindelslirekne og åkerstemors­ blom oppnås best virkning når ugraset har utviklet 1­2 varige blad.

Der det er mye klengemaure anbefales blanding med Pixxaro/spitfire/Starane/Tomahawk. Klebemiddel tilsettes alltid når Express benyttes alene. I gjenlegg med rødkløver til fôr brukes 0,75 gr. Express + 50 ml MCPA. Klebemiddel skal ikke tilsettes. Unngå bruk av både CCC 750 og Express i frøeng. Forbigående gulning kan forekomme ved gode opptaksforhold. Husk god rengjøring før bruk i andre kulturer.

Innhold: 526 g tribenuronmetyl/kg.
Off label: Frøeng gjenlegg av rødkløver sammen med MCPA.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel i vårkorn, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr med og utenkorn som dekkvekst, til korn med fangvekster av gras, høstkorn om våren og timotei-, bladfaks- og engkveinfrøeng om våren, samt varig beite.

Vannløselig granulat. Bladvirkning. Ugrasets vekst stanser raskt, mens ytterligere virkning sjelden ses før minst 10 dager etter sprøyting. Ingen begrensning i valgav kultur påfølgende år. Meget god mot balderbrå­arter, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, stivdylle, vassarve, åkerminneblom og korsb­ lomstra ugras. Tilfredsstillende mot haremat, vindelslirekne og åkerstemorsblom. Svak mot klengemaure, jordrøyk og tungras. Mot vindelslirekne og åkerstemors­ blom oppnås best virkning når ugraset har utviklet 1­2 varige blad.

Der det er mye klengemaure anbefales blanding med Pixxaro/spitfire/Starane/Tomahawk. Klebemiddel tilsettes alltid når Express benyttes alene. I gjenlegg med rødkløver til fôr brukes 0,75 gr. Express + 50 ml MCPA. Klebemiddel skal ikke tilsettes. Unngå bruk av både CCC 750 og Express i frøeng. Forbigående gulning kan forekomme ved gode opptaksforhold. Husk god rengjøring før bruk i andre kulturer.

Innhold: 526 g tribenuronmetyl/kg.
Off label: Frøeng gjenlegg av rødkløver sammen med MCPA.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer