0

Glypper 20 ltr

FKnr.: 61908 | Leverandørens varenr.: 61908

Glypper 20 ltr

FKnr.: 61908 | Leverandørens varenr.: 61908
 • Totalbekjempelse mot ugras
 • Egnet på flere områder
 • Autorisasjon pålagt
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Før oppspiring (ikke gulrot), før etablering eller etter høsting av alle kulturer.

Til totalbekjempelse på:

 • grusplasser
 • Industriarealer
 • Langs veier jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc.
 • Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtre og pryd- og bærbusker.
 • Stubbe- og stammebehandling.

Tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter. For optimal kvekevirkning er det en forutsetning at en sprøyter på velutviklet bladverk (3-4 blad). Virkningen vises etter 1-2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Jordarbeiding foretas 3-4 dager etter vårsprøyting av stubbåker.Om høsten i stubben 14 dager. Oppholdsvær i noen timer etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning.

Ved redusert jordarbeiding gir produktet god mulighet for å kontrollere "nye" problemugras. Brytes raskt ned i jord. Plakater for merking: www.mattilsynet.no. Innhold: 360 g glyfosat/liter.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

 • Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring.
 • Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
 • Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk.
 • Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Før oppspiring (ikke gulrot), før etablering eller etter høsting av alle kulturer.

Til totalbekjempelse på:

 • grusplasser
 • Industriarealer
 • Langs veier jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc.
 • Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtre og pryd- og bærbusker.
 • Stubbe- og stammebehandling.

Tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter. For optimal kvekevirkning er det en forutsetning at en sprøyter på velutviklet bladverk (3-4 blad). Virkningen vises etter 1-2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Jordarbeiding foretas 3-4 dager etter vårsprøyting av stubbåker.Om høsten i stubben 14 dager. Oppholdsvær i noen timer etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning.

Ved redusert jordarbeiding gir produktet god mulighet for å kontrollere "nye" problemugras. Brytes raskt ned i jord. Plakater for merking: www.mattilsynet.no. Innhold: 360 g glyfosat/liter.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

 • Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring.
 • Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
 • Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk.
 • Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer