0

Harmony 50 SX 100 g

FKnr.: 66822 | Leverandørens varenr.: D15361944

Harmony 50 SX 100 g

FKnr.: 66822 | Leverandørens varenr.: D15361944
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel mot høymole og andre flerårige ugras i eng og beite med og uten kløver og i fôrmais.

Systemisk effekt gjennom bladopptak. Meget god effekt mot høymole, balderbråarter og rome. Tilfredsstillende effekt mot engsoleie, krypsoleie, gjetertaske, hundekjeks, marikåpe, rødtvetann, ryllik, skvallerkål, stornesle, tistel, og vassarve. Svak mot løvetann og einstape (bregne). Ugraset stopper i vekst og lysner etter behandling.

Full effekt er synlig etter 1-3 uker. Hemmer forbigående enga og gir en lett gulning. Engrapp, flerårig raigras, hundegras, kvein, rødsvingel, fåresvingel og timotei påvirkes lite. Svingel og kløver får en hemming og svingel hemmes mest (2-3 uker). Klebemiddel tilsettes når Harmony brukes alene. Aktuell å blande med MCPA og Spitfire/Tomahawk. I blanding med MCPA, sløyfes klebemiddel.

Innhold: tifensulfuron metyl 500 g/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
 • Virkningsforhold
  • Behandlingsfrist Slått/beite: 7 dager
  • Innhold 500 g tifensulfuron metyl/kg
  • Formulering Vannløselig granulat
  • Lagring Tørt
  • Avstand til vann 5.0 m
  • Dose 3-3,75 g
  • Avgiftsklasse 1
  • Regnfast 2
  • Temperatur 14 gr
  • Luftfuktighet >75
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel mot høymole og andre flerårige ugras i eng og beite med og uten kløver og i fôrmais.

Systemisk effekt gjennom bladopptak. Meget god effekt mot høymole, balderbråarter og rome. Tilfredsstillende effekt mot engsoleie, krypsoleie, gjetertaske, hundekjeks, marikåpe, rødtvetann, ryllik, skvallerkål, stornesle, tistel, og vassarve. Svak mot løvetann og einstape (bregne). Ugraset stopper i vekst og lysner etter behandling.

Full effekt er synlig etter 1-3 uker. Hemmer forbigående enga og gir en lett gulning. Engrapp, flerårig raigras, hundegras, kvein, rødsvingel, fåresvingel og timotei påvirkes lite. Svingel og kløver får en hemming og svingel hemmes mest (2-3 uker). Klebemiddel tilsettes når Harmony brukes alene. Aktuell å blande med MCPA og Spitfire/Tomahawk. I blanding med MCPA, sløyfes klebemiddel.

Innhold: tifensulfuron metyl 500 g/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer