0

Lentagran WP 1 kg

FKnr.: 60915 | Leverandørens varenr.: 00073-NO

Lentagran WP 1 kg

FKnr.: 60915 | Leverandørens varenr.: 00073-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot frøugras i blomkål, hvitkål (høst- og vinterkål), rosenkål, brokkoli, fôrmargkål, mais, så- og stikkløk, purre, skogplanteskole (norsk gran) og gjenlegg med kløver.
 
Kontaktvirkende bladherbicid i vannløslig pose (Innerposen legges i sprøytetanken) God effekt mot då, balderbrå, gjetertaske, gullkrage, haremat, hirse-arter, jordrøyk, klengemaure, krokhals, meldestokk, rødtvetann, svartsøtvier og vassarve. Moderat mot hønsegras, linbendel, åkersvineblom, åkergråurt, åkerminneblom og åkervortemjølk. I planteskole
god mot bjørk, selje, osp. Svak mot stivdylle, åkergull, grasarter, åkerstemor og de fleste korsblomster.
 
Brukes fortrinnsvis i sammen med tidligere jordherbicid. Best på nyspirt ugras. Sprøyt på tørre planter tidlig på en solrik dag. Sviskade kan oppstå i bladkanten. Denne er forbigående og nye blad er skadefri. Spesielt etter bruk av duk og forhold som gir lite vokslag er risikoen stor. En dosereduksjon vil minske problemet.
Lagres tørt og frostfritt. Vare som har vært lagret nedkjølt kan få redusert oppløsbarhet.
 
Off label: Asparges og vårløk.
 
Innhold: 450 g pyridat/kg
Formulering: Vannløselig pulver i vannløselig pose
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Framgår av bruksmåte
Avstand til vann: 5 m
Dose: 100-200 g/daa. Planteskole 300 g/daa
Avgiftsklasse: 1
Filter: A2/P2

Virkningsforhold
Temperatur: 8oC
Regnfast: 2 t
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot frøugras i blomkål, hvitkål (høst- og vinterkål), rosenkål, brokkoli, fôrmargkål, mais, så- og stikkløk, purre, skogplanteskole (norsk gran) og gjenlegg med kløver.
 
Kontaktvirkende bladherbicid i vannløslig pose (Innerposen legges i sprøytetanken) God effekt mot då, balderbrå, gjetertaske, gullkrage, haremat, hirse-arter, jordrøyk, klengemaure, krokhals, meldestokk, rødtvetann, svartsøtvier og vassarve. Moderat mot hønsegras, linbendel, åkersvineblom, åkergråurt, åkerminneblom og åkervortemjølk. I planteskole
god mot bjørk, selje, osp. Svak mot stivdylle, åkergull, grasarter, åkerstemor og de fleste korsblomster.
 
Brukes fortrinnsvis i sammen med tidligere jordherbicid. Best på nyspirt ugras. Sprøyt på tørre planter tidlig på en solrik dag. Sviskade kan oppstå i bladkanten. Denne er forbigående og nye blad er skadefri. Spesielt etter bruk av duk og forhold som gir lite vokslag er risikoen stor. En dosereduksjon vil minske problemet.
Lagres tørt og frostfritt. Vare som har vært lagret nedkjølt kan få redusert oppløsbarhet.
 
Off label: Asparges og vårløk.
 
Innhold: 450 g pyridat/kg
Formulering: Vannløselig pulver i vannløselig pose
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Framgår av bruksmåte
Avstand til vann: 5 m
Dose: 100-200 g/daa. Planteskole 300 g/daa
Avgiftsklasse: 1
Filter: A2/P2

Virkningsforhold
Temperatur: 8oC
Regnfast: 2 t
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer