0

Matrigon 72 SG 1 kg

FKnr.: 62307 | Leverandørens varenr.: 99069555

Matrigon 72 SG 1 kg

FKnr.: 62307 | Leverandørens varenr.: 99069555
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, fôrmargkål, kålrot, rosenkål, hodekål og mais.

Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom blad og transporteres til vekstpunktene. På balderbrå og tistel vises virkningen etter 3-­4 dager. Ugraset visner ned i løpet av 2-­3 uker. Meget godt virkning mot burot, balderbrå, dylle­arter, flikbrønsle, gullkrage, haremat, løvetann, tusenfryd, ryllik, tistler, åkergråurt og åkersvineblom. God mot hestehov, svartsøt­vier, vindelslirekne og vikker samt kløver og andre belgplanter. Kan blandes med aktuelle insektmidler.

Off label:  jordbær, solbær, rips, stikkelsbær etter høsting, kepaløk, juletreproduksjon, produksjon av gran i pottebrett og mot tistel og dikesvineblom i grasmark.
Innhold: 720 g klopyralid/kg.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
 • Virkningsforhold
  • Behandlingsfrist Ikke angitt
  • Innhold 720g klopyralid/kg
  • Formulering Granulat
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 3.0 m
  • Dose 14-16,5 g/daa
  • Avgiftsklasse 2
  • Regnfast 6
  • Temperatur 15-25 gr
  • Luftfuktighet Høy
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, fôrmargkål, kålrot, rosenkål, hodekål og mais.

Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom blad og transporteres til vekstpunktene. På balderbrå og tistel vises virkningen etter 3-­4 dager. Ugraset visner ned i løpet av 2-­3 uker. Meget godt virkning mot burot, balderbrå, dylle­arter, flikbrønsle, gullkrage, haremat, løvetann, tusenfryd, ryllik, tistler, åkergråurt og åkersvineblom. God mot hestehov, svartsøt­vier, vindelslirekne og vikker samt kløver og andre belgplanter. Kan blandes med aktuelle insektmidler.

Off label:  jordbær, solbær, rips, stikkelsbær etter høsting, kepaløk, juletreproduksjon, produksjon av gran i pottebrett og mot tistel og dikesvineblom i grasmark.
Innhold: 720 g klopyralid/kg.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer