0

MCPA 750 Nufarm 1 ltr

FKnr.: 60320 | Leverandørens varenr.: EPC06439

MCPA 750 Nufarm 1 ltr

FKnr.: 60320 | Leverandørens varenr.: EPC06439
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i eng, beite, gras i grøntanlegg, frukthager, korn, i gjenlegg av hvit- alsike- eller rødkløver med eller uten korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, då­arter, åkergråurt og korsblomsta ugras. Dessuten god mot åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, tveskjeggveronika, føllblom, groblad, skogstorknebb, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kløver kan få forbigående stagnasjon.

Innhold: 750 g MCPA/l.
Off label: Gjenlegg i frøeng av rødkløver sammen med Express SX. Juletre og pyntegrønt. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i grasfrøeng.  

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
  • Behandlingsfrist Beitedyr: 14 dager. Slått: 14 dager.
  • Innhold 750 g MCPA/l
  • Formulering Flytende
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 3.0 m
  • Dose 80-100 ml/da i korn og gjenlegg. 150-240 ml/daa i grasmark og frukt. 150-240 ml/daa i korn mot rotugras.
  • Avgiftsklasse 3
  • Regnfast 4-6
  • Temperatur 20
  • Luftfuktighet 70-90
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i eng, beite, gras i grøntanlegg, frukthager, korn, i gjenlegg av hvit- alsike- eller rødkløver med eller uten korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, då­arter, åkergråurt og korsblomsta ugras. Dessuten god mot åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, tveskjeggveronika, føllblom, groblad, skogstorknebb, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kløver kan få forbigående stagnasjon.

Innhold: 750 g MCPA/l.
Off label: Gjenlegg i frøeng av rødkløver sammen med Express SX. Juletre og pyntegrønt. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i grasfrøeng.  

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer