0

Mekoprop Nufarm 1 ltr

FKnr.: 60324 | Leverandørens varenr.: EPC06584

Mekoprop Nufarm 1 ltr

FKnr.: 60324 | Leverandørens varenr.: EPC06584
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel i eng, beite, og frukthager og i korn.  Kløver og andre tofrøblada kulturplanter skades.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom ugrasets bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God virkning mot flerårige arter som engkarse, dikesvineblom, grasstjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, syre, ryllik, soleie­arter, stornesle, tveskjeggveronika, vegkarse, vinterkarse, åkerdylle, åkersvinerot og åkertistel. Skader belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter.

Korn: Meget god mot klengemaure, korsblomsret ugras, meldestokk, vassarve. God mot stivdylle, jordrøyk og åkergråurt. Svak på balderbrå, då, hønsegras, linbendel, vindelslirekne m.fl.

Innhold: 600 g mekoprp-P/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
  • Behandlingsfrist Beitedyr: 14 dager. Slått: 14 dager.
  • Innhold 600 g mekoprop-p/l
  • Formulering Flytende
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 3.0 m
  • Dose 100-200 ml/daa i grasmark. 200 ml/daa i frukt. 100-170 ml/daa i korn (frøugras). 200 ml/daa korn (rotugras).
  • Avgiftsklasse 3
  • Regnfast 4-6
  • Temperatur 10-12 gr
  • Luftfuktighet Høy
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel i eng, beite, og frukthager og i korn.  Kløver og andre tofrøblada kulturplanter skades.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom ugrasets bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God virkning mot flerårige arter som engkarse, dikesvineblom, grasstjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, syre, ryllik, soleie­arter, stornesle, tveskjeggveronika, vegkarse, vinterkarse, åkerdylle, åkersvinerot og åkertistel. Skader belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter.

Korn: Meget god mot klengemaure, korsblomsret ugras, meldestokk, vassarve. God mot stivdylle, jordrøyk og åkergråurt. Svak på balderbrå, då, hønsegras, linbendel, vindelslirekne m.fl.

Innhold: 600 g mekoprp-P/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer