0

Nufarm MCPA 10 liter

FKnr.: 60306 | Leverandørens varenr.: 60306

Nufarm MCPA 10 liter

FKnr.: 60306 | Leverandørens varenr.: 60306
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel i gjenlegg med rød-, hvit- eller alsikekløver, med eller uten dekkvekst og i etablert grasmark, rotugras i korn, fangvekster med kløver, frukthager og gras til grøntanlegg. Frøugras i korn i blanding med andre produkter.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, då-arter, åkergråurt og korsblomsta ugras. Dessuten god mot åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, tveskjeggveronika, føllblom, groblad, skogstorknebb, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kløver kan få forbigående stagnasjon.

Blandbarhet: Se blandetabell og sprøyteplan.

Off label: Gjenlegg i frøeng av rødkløver sammen med Express. Juletre og pyntegrønt.
Innhold: 750 g/MCPA/l.

Siste endring februar 2016.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel i gjenlegg med rød-, hvit- eller alsikekløver, med eller uten dekkvekst og i etablert grasmark, rotugras i korn, fangvekster med kløver, frukthager og gras til grøntanlegg. Frøugras i korn i blanding med andre produkter.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, då-arter, åkergråurt og korsblomsta ugras. Dessuten god mot åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, tveskjeggveronika, føllblom, groblad, skogstorknebb, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kløver kan få forbigående stagnasjon.

Blandbarhet: Se blandetabell og sprøyteplan.

Off label: Gjenlegg i frøeng av rødkløver sammen med Express. Juletre og pyntegrønt.
Innhold: 750 g/MCPA/l.

Siste endring februar 2016.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer