0

Nufarm Mekoprop P

FKnr.: 60308 | Leverandørens varenr.: 60308

Nufarm Mekoprop P

FKnr.: 60308 | Leverandørens varenr.: 60308
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel i etablert eng, beite og frukthager, samt rotugras i korn uten kløver, og mot frøugras i korn i blanding med andre ugrasmidler.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom ugrasets bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God virkning mot flerårige arter som engkarse, dikesvineblom, grass­ tjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, syre, ryllik, soleie­arter, stornesle, tveskjeggveronika, vegkarse, vinterkarse, åkerdylle, åkersvinerot og åkertistel. Skader belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter.

Blandbarhet: Se blandetabell.

Korn: Meget god mot klengemaure, korsblomsret ugras, meldestokk, vassarve. God mot stivdylle, jordrøyk og åkergråurt. Svak på balderbrå, då, hønsegras, linbendel, vindelslirekne m.fl.

Innhold: 750 g MCPA/l.

Siste endring februar 2016.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel i etablert eng, beite og frukthager, samt rotugras i korn uten kløver, og mot frøugras i korn i blanding med andre ugrasmidler.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom ugrasets bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God virkning mot flerårige arter som engkarse, dikesvineblom, grass­ tjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, syre, ryllik, soleie­arter, stornesle, tveskjeggveronika, vegkarse, vinterkarse, åkerdylle, åkersvinerot og åkertistel. Skader belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter.

Blandbarhet: Se blandetabell.

Korn: Meget god mot klengemaure, korsblomsret ugras, meldestokk, vassarve. God mot stivdylle, jordrøyk og åkergråurt. Svak på balderbrå, då, hønsegras, linbendel, vindelslirekne m.fl.

Innhold: 750 g MCPA/l.

Siste endring februar 2016.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer