0

Pistol 1 ltr

FKnr.: 62315 | Leverandørens varenr.: 80915411

Pistol 1 ltr

FKnr.: 62315 | Leverandørens varenr.: 80915411
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot ugras I planteskoler, juletrefelt, langs jernbaner, industrielle områder, gårdsplasser og udyrkede arealer.

Inneholder to aktivstoffer der diflufenican (DFF) er et jordherbicid som legger seg som en film på jordoverflaten og derved hindrer ny framspiring av tofrøbladet ugras og gras som spirer fra frø. Glyfosat er et bladherbicid og transporteres rundt i planten til vekstpunktene. Pistol virker på spirt og ikke spirt ugras i lang tid. Inntil 3­-4 måneder. Effekten av DFF er avhengig av god jordfuktighet.

Innhold: 250 g glyfosat + 40g diflufenican/ l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
  • Egenskaper
    • Innhold 1 ltr
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot ugras I planteskoler, juletrefelt, langs jernbaner, industrielle områder, gårdsplasser og udyrkede arealer.

Inneholder to aktivstoffer der diflufenican (DFF) er et jordherbicid som legger seg som en film på jordoverflaten og derved hindrer ny framspiring av tofrøbladet ugras og gras som spirer fra frø. Glyfosat er et bladherbicid og transporteres rundt i planten til vekstpunktene. Pistol virker på spirt og ikke spirt ugras i lang tid. Inntil 3­-4 måneder. Effekten av DFF er avhengig av god jordfuktighet.

Innhold: 250 g glyfosat + 40g diflufenican/ l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer