0

Puma Extra 5 ltr

FKnr.: 62181 | Leverandørens varenr.: 62181

Puma Extra 5 ltr

FKnr.: 62181 | Leverandørens varenr.: 62181
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot floghavre, spillkorn av havre, hønsehirse og busthirse i bygg, hvete, rug og rughvete uten gjenlegg.

Sprøytes på oppspirte floghavreplanter fra kornplantene har 2 blad og fram til busking (Z 12 ­ 29). Det bør gå 10 – 14 dager mellom sprøyting med Puma Extra og sprøyting med ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Kan under visse forhold gi stressreaksjon å kornplantene. Kan brukes i blanding med Express SX og Express Gold/CDQ. Tilsett Biowet klebemiddel. NB. Sen behandling, etter Z31 (1. leddknute synlig) gir skade på kornet og redusert effekt på floghavre.

Off label: Gjenlegg rødkløver til frø. Gjenlegg og frøeng av engsvingel, rødsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
Innhold: 69 g fenoksaprop-P-etyl/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
  • Behandlingsfrist Ikke relevant
  • Innhold 69 g fenoksaprop-P-etyl/l
  • Formulering Olje i vann emulsjon
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 5.0 m
  • Dose 100-120 ml/daa
  • Avgiftsklasse 1
  • Regnfast 2
  • Temperatur 15-20
  • Luftfuktighet Høy
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot floghavre, spillkorn av havre, hønsehirse og busthirse i bygg, hvete, rug og rughvete uten gjenlegg.

Sprøytes på oppspirte floghavreplanter fra kornplantene har 2 blad og fram til busking (Z 12 ­ 29). Det bør gå 10 – 14 dager mellom sprøyting med Puma Extra og sprøyting med ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Kan under visse forhold gi stressreaksjon å kornplantene. Kan brukes i blanding med Express SX og Express Gold/CDQ. Tilsett Biowet klebemiddel. NB. Sen behandling, etter Z31 (1. leddknute synlig) gir skade på kornet og redusert effekt på floghavre.

Off label: Gjenlegg rødkløver til frø. Gjenlegg og frøeng av engsvingel, rødsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
Innhold: 69 g fenoksaprop-P-etyl/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer