0

Puma Extra 5 ltr

FKnr.: 62181 | Leverandørens varenr.: 62181

Puma Extra 5 ltr

FKnr.: 62181 | Leverandørens varenr.: 62181
  • Lagres frostfritt
  • For temperaturer mellom 5-20 grader
  • Krever autorisasjon
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot floghavre, spillkorn av havre, hønsehirse og busthirse i bygg, hvete, rug og rughvete uten gjenlegg. Les mer bekjempelse av hønsehirse med Puma Extra her.
 
Sprøytes på oppspirte floghavreplanter fra kornplantene har 2 blad og fram til busking (Z 12-29). Det bør gå 10 – 14 dager mellom sprøyting med Puma Extra og sprøyting med ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Kan under visse forhold gi stressreaksjon på kornplantene. Kan brukes i blanding med Express SX og Express Gold, Tomahawk/ Flurostar og CCC. Tilsett Biowet klebemiddel.
 
NB! Sen behandling, etter Z31 (1. leddknute synlig) gir skade på kornet og redusert effekt på floghavre.
 
Off label: Gjenlegg rødkløver til frø. Gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
 
Innhold: 69 g fenoksaprop-P-etyl/l
Formulering: Olje i vann
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant (Z 29)
Avstand til vann: 5 m
Dose: 100-120 ml/daa
Avgiftklasse: 1
Filter: A1/P3
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 5-20oC
Luftfuktighet: høy
Regnfast: 1-2 timer


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot floghavre, spillkorn av havre, hønsehirse og busthirse i bygg, hvete, rug og rughvete uten gjenlegg. Les mer bekjempelse av hønsehirse med Puma Extra her.
 
Sprøytes på oppspirte floghavreplanter fra kornplantene har 2 blad og fram til busking (Z 12-29). Det bør gå 10 – 14 dager mellom sprøyting med Puma Extra og sprøyting med ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Kan under visse forhold gi stressreaksjon på kornplantene. Kan brukes i blanding med Express SX og Express Gold, Tomahawk/ Flurostar og CCC. Tilsett Biowet klebemiddel.
 
NB! Sen behandling, etter Z31 (1. leddknute synlig) gir skade på kornet og redusert effekt på floghavre.
 
Off label: Gjenlegg rødkløver til frø. Gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
 
Innhold: 69 g fenoksaprop-P-etyl/l
Formulering: Olje i vann
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant (Z 29)
Avstand til vann: 5 m
Dose: 100-120 ml/daa
Avgiftklasse: 1
Filter: A1/P3
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 5-20oC
Luftfuktighet: høy
Regnfast: 1-2 timer


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer