0

Ronstar Expert 1,65 kg

FKnr.: 62311 | Leverandørens varenr.: 80960344

Ronstar Expert 1,65 kg

FKnr.: 62311 | Leverandørens varenr.: 80960344
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ronstar® Expert er til total ugrasbekjempelse av en- og tofrøblada ugrasarter, og brukes på nyfremspiret ett- og tofrøbladet ugras tidlig om våren i juletrekulturer og på udyrkede arealer brukt til parkering, veier, innkjørsler, gårdsplasser, gangstier, jernbaner og industrielle områder, der det ønskes en langtidsvirkende bekjempelse, men ikke arealer belagt med asfalt eller betong.
 
Diflufenikan virker både som et jord- og bladmiddel. Jodsulfuron er systemisk og tas primært opp gjennom bladene og stopper veksten i følsomme arter i løpet av 2-4 uker. På stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes. Gressugras kan stå i lang tid som små sterkt mørkegrønne planter. Virkningen av Diflufenikan ses som en bleking til hvitfarging av ugrasplantene. Ugrasplantene kan spire normalt, men de hvitfarges etter spiring for deretter å visne. Meget god mot stormjølke, hestehamp, forglemmegei, tistel, vassarve, stemorsblomst. God mot amarant, åkertistel, balderbrå, svineblom. Moderat på burot, meldestokk, klengemaure, storkenebb, markrapp, vindelslirekne hønsegras. Svak mot hagtorn, åkersnelle, storkenebb, busthirse.
 
Ronstar kan blandes/anbefales sammen med et glyfosatprodukt eller MaisTer + olje der bruksområdene er sammenfallende.

Innhold: Diflufenican 360g/kg + Jodsulfuron 10 g/kg
Formulering: Vannløslig granulat
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 30 m
Dose: 33 g/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P2
 

Virkningsforhold:
Temperatur: >10oC
Luftfuktighet: >70
Jordfuktighet: god
Regnfast: 4-6 timer


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ronstar® Expert er til total ugrasbekjempelse av en- og tofrøblada ugrasarter, og brukes på nyfremspiret ett- og tofrøbladet ugras tidlig om våren i juletrekulturer og på udyrkede arealer brukt til parkering, veier, innkjørsler, gårdsplasser, gangstier, jernbaner og industrielle områder, der det ønskes en langtidsvirkende bekjempelse, men ikke arealer belagt med asfalt eller betong.
 
Diflufenikan virker både som et jord- og bladmiddel. Jodsulfuron er systemisk og tas primært opp gjennom bladene og stopper veksten i følsomme arter i løpet av 2-4 uker. På stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes. Gressugras kan stå i lang tid som små sterkt mørkegrønne planter. Virkningen av Diflufenikan ses som en bleking til hvitfarging av ugrasplantene. Ugrasplantene kan spire normalt, men de hvitfarges etter spiring for deretter å visne. Meget god mot stormjølke, hestehamp, forglemmegei, tistel, vassarve, stemorsblomst. God mot amarant, åkertistel, balderbrå, svineblom. Moderat på burot, meldestokk, klengemaure, storkenebb, markrapp, vindelslirekne hønsegras. Svak mot hagtorn, åkersnelle, storkenebb, busthirse.
 
Ronstar kan blandes/anbefales sammen med et glyfosatprodukt eller MaisTer + olje der bruksområdene er sammenfallende.

Innhold: Diflufenican 360g/kg + Jodsulfuron 10 g/kg
Formulering: Vannløslig granulat
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 30 m
Dose: 33 g/daa
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P2
 

Virkningsforhold:
Temperatur: >10oC
Luftfuktighet: >70
Jordfuktighet: god
Regnfast: 4-6 timer


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer