0

Roundup Flex 15 ltr

FKnr.: 61909 | Leverandørens varenr.: 61909

Roundup Flex 15 ltr

FKnr.: 61909 | Leverandørens varenr.: 61909
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til total- bekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraft- linjer, gjerder etc. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn). Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtre og pryd- og bærbusker.Tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter.

For optimal kvekevirkning er det en forutsetning at en sprøyter på velutviklet bladverk (3­-4 blad). Visuell effekt ses etter 1-­2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Jordarbeiding kan foretas 2 dager etter behandling av stubbåker mot kveke, direktesåing 2 dager etter kvekesprøyt­ing og 1 dag mot frøugras. Under kalde og mindre gunstige forhold bør det gå 5 dager etter kvekebehandling til jordarbeiding. Mot flerårig rotugras må det gå minimum 5 dager før jordarbeiding. Oppholdsvær i 1-­2 timer etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning. Ved redusert jordarbeiding gir produktet god mulighet for å kontrollere nye problemugras. Brytes raskt ned i jord.

Innhold: Glyfosat 480 g/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
  • Behandlingsfrist Modent bygg: 7 dager
  • Innhold 480 g/l Glyfosat
  • Formulering Flytende
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 3.0 m
  • Dose 75-600 ml/daa. 225-400 ml/daa mot kveke.
  • Avgiftsklasse 1
  • Regnfast 2-3 t
  • Temperatur >15 gr
  • Jordfuktighet >70
  • Luftfuktighet 85
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til total- bekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraft- linjer, gjerder etc. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn). Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtre og pryd- og bærbusker.Tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter.

For optimal kvekevirkning er det en forutsetning at en sprøyter på velutviklet bladverk (3­-4 blad). Visuell effekt ses etter 1-­2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Jordarbeiding kan foretas 2 dager etter behandling av stubbåker mot kveke, direktesåing 2 dager etter kvekesprøyt­ing og 1 dag mot frøugras. Under kalde og mindre gunstige forhold bør det gå 5 dager etter kvekebehandling til jordarbeiding. Mot flerårig rotugras må det gå minimum 5 dager før jordarbeiding. Oppholdsvær i 1-­2 timer etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning. Ved redusert jordarbeiding gir produktet god mulighet for å kontrollere nye problemugras. Brytes raskt ned i jord.

Innhold: Glyfosat 480 g/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer