0

Sencor WG 70 - 1 kg

FKnr.: 61593 | Leverandørens varenr.: 00812254

Sencor WG 70 - 1 kg

FKnr.: 61593 | Leverandørens varenr.: 00812254
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel i gulrot og potet (også under plast/solfanger/fiberduk).
 
Ugrasmiddel med bladeffekt, men også begrenset jordvirkning. Best effekt når ugraset er på frøbladstadiet. Etter 1. varige blad avtar effekten. Jordvirkning avhenger av jordart og fuktighetsforhold. Sencor kan brukes alene eller i kombinasjon med andre midler avhengig av ugrasarter og kultur. Maks dosering pr. år er 30 g i potet og 15 g i gulrot. Samme år som Sencor brukes kan det sås høstkorn eller grasgjenlegg forutsatt grundig pløying.
 
Maks. 2 behandlinger i potet og 3 behandlinger i gulrot pr. år.
 
Volumvekt 1 liter = 1180 g
Off label: Endring i bruksbetingelse i gulrot.
 
Innhold: 705 g metribuzin/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Potet: 42 dager. Gulrot: 60 dager
Avstand til vann: 10 m
Dose: Potet 20 g/daa.. Gulrot maks 15 g/daa/år. Potet under plast/fiberduk 15 g/daa
Filter: A1/P3
 
 
 
 


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel i gulrot og potet (også under plast/solfanger/fiberduk).
 
Ugrasmiddel med bladeffekt, men også begrenset jordvirkning. Best effekt når ugraset er på frøbladstadiet. Etter 1. varige blad avtar effekten. Jordvirkning avhenger av jordart og fuktighetsforhold. Sencor kan brukes alene eller i kombinasjon med andre midler avhengig av ugrasarter og kultur. Maks dosering pr. år er 30 g i potet og 15 g i gulrot. Samme år som Sencor brukes kan det sås høstkorn eller grasgjenlegg forutsatt grundig pløying.
 
Maks. 2 behandlinger i potet og 3 behandlinger i gulrot pr. år.
 
Volumvekt 1 liter = 1180 g
Off label: Endring i bruksbetingelse i gulrot.
 
Innhold: 705 g metribuzin/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Potet: 42 dager. Gulrot: 60 dager
Avstand til vann: 10 m
Dose: Potet 20 g/daa.. Gulrot maks 15 g/daa/år. Potet under plast/fiberduk 15 g/daa
Filter: A1/P3
 
 
 
 


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer