0

Spitfire 333 HL 3 ltr

FKnr.: 61016 | Leverandørens varenr.: 61016

Spitfire 333 HL 3 ltr

FKnr.: 61016 | Leverandørens varenr.: 61016
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot ugras i vår- og høstkorn, med eller uten gjenlegg samt fôrmais.

Systemiskt ugrasmiddel. Kan blandes med aktuelle skadedyr-, sopp-, vektsregulatorer, mikronæringstofer og ugrasmiddel. God effekt på en rekke frøugras: vassarve, då, haremat, klengemaure, pengeurt, tungras, vindelslirekne, åkerminneblom, løvetann, stornesle, høymole, kløverarter. Resistensbryter på vassarve og då. I korn uten gjenlegg bør Spitfire 333 HL blandes med lavdosemiddel eller fenoksysyre for å få bred ugraseffekt.

Innhold: 333 g fluroksypyr/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk.

Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot ugras i vår- og høstkorn, med eller uten gjenlegg samt fôrmais.

Systemiskt ugrasmiddel. Kan blandes med aktuelle skadedyr-, sopp-, vektsregulatorer, mikronæringstofer og ugrasmiddel. God effekt på en rekke frøugras: vassarve, då, haremat, klengemaure, pengeurt, tungras, vindelslirekne, åkerminneblom, løvetann, stornesle, høymole, kløverarter. Resistensbryter på vassarve og då. I korn uten gjenlegg bør Spitfire 333 HL blandes med lavdosemiddel eller fenoksysyre for å få bred ugraseffekt.

Innhold: 333 g fluroksypyr/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk.

Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 
Les flere detaljer