0

Starane XL 5 ltr

FKnr.: 61013 | Leverandørens varenr.: 99075536

Starane XL 5 ltr

FKnr.: 61013 | Leverandørens varenr.: 99075536
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Systemisk bladherbicid i vårkorn, høstkorn, grasgjenlegg til fôr eller frø med eller uten korn som dekkvekst, fangvekster av gras, eng og beite uten belgvekster, gras til grøntanlegg og frøeng i følgende grasarter: raigras, rødsvingel, engsvingel, krypkvein, hundegras, sølvbunke, timotei, bladfaks og engrapp.
 
Tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Florasulam fører til at ugras ikke klarer å produsere de nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans. Fluroxypyr har auxinvirkning. Har meget god virkning mot klengemaure, balderbrå-arter, vassarve (også SU-resistent), gjetertaske,
oljevekster, åkergråurt, tranehals, haremat, svartsøtvier, hønsegras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom og åkersvineblom. God virkning mot då-arter på frøbladstadiet, samt groblad og åkerdylle. Svak mot veronika, åkerstemorsblom, og meldestokk. I tillegg
i etablert grasmark: meget god virkning på høymole og løvetann, vassarve og landøyda. God effekt på soleie, myrtistel, nesle, burot, hestehov og løvetann, samt marikåpe og hundekjeks.

Innhold: fluroksypyr 100 g/l + flurasulam 2,5 g/l
Formulering: suspo-emulsjon
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 etter behandling
Avstand til vann: 5 m
Dose: Vårkorn: 36-100 ml .Gras: 150 -180 ml. Høstkorn: 80-120 ml
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P2
 

Virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Luftfuktighet: moderat/høy
Jordfuktighet: god
Regnfast: 1 time
 


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Systemisk bladherbicid i vårkorn, høstkorn, grasgjenlegg til fôr eller frø med eller uten korn som dekkvekst, fangvekster av gras, eng og beite uten belgvekster, gras til grøntanlegg og frøeng i følgende grasarter: raigras, rødsvingel, engsvingel, krypkvein, hundegras, sølvbunke, timotei, bladfaks og engrapp.
 
Tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Florasulam fører til at ugras ikke klarer å produsere de nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans. Fluroxypyr har auxinvirkning. Har meget god virkning mot klengemaure, balderbrå-arter, vassarve (også SU-resistent), gjetertaske,
oljevekster, åkergråurt, tranehals, haremat, svartsøtvier, hønsegras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom og åkersvineblom. God virkning mot då-arter på frøbladstadiet, samt groblad og åkerdylle. Svak mot veronika, åkerstemorsblom, og meldestokk. I tillegg
i etablert grasmark: meget god virkning på høymole og løvetann, vassarve og landøyda. God effekt på soleie, myrtistel, nesle, burot, hestehov og løvetann, samt marikåpe og hundekjeks.

Innhold: fluroksypyr 100 g/l + flurasulam 2,5 g/l
Formulering: suspo-emulsjon
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 etter behandling
Avstand til vann: 5 m
Dose: Vårkorn: 36-100 ml .Gras: 150 -180 ml. Høstkorn: 80-120 ml
Avgiftsklasse: 3
Filter: A1/P2
 

Virkningsforhold:
Temperatur: 5oC
Luftfuktighet: moderat/høy
Jordfuktighet: god
Regnfast: 1 time
 


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer