0

Titus 100 gr

FKnr.: 61036 | Leverandørens varenr.: 61036

Titus 100 gr

FKnr.: 61036 | Leverandørens varenr.: 61036
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel mot frøugras, tofrøblada rotugras, kveke og annet grasugrasi potet og fôrmais.

Systemisk ugrasmiddel. I hovedsak bladvirkning, men noe jordvirkning ved god jordråme. Bekjemper frøugras, kveke, floghavre og annet grasugras. Har en viss virkning mot tofrøblada rotugras. Svak mot tungras, veronika, vindelslirekne og åkerstemorsblom. Total dose deles på to sprøytinger eller evt. Sencor ved første og Titus ved andre (se etikett eller sprøyteplan). Tankblanding med Sencor ved første sprøyting forsterker effekten mot meldestokk, tungras, vindelslirekne og stemor. Synlig virkning vises etter 3 uker.

På grunn av fare for resistens; unngå ensidig bruk av Titus gjennom mange ses­onger. Potetene kan få en forbigående lysere bladfarge 10 dgr. etter sprøyting. Det skal alltid brukes klebemiddel, også i blanding med andre preparat. Husk grundig rengjøring av sprøyteutstyret! Samme år som Titus er brukt kan bare høsthvete og rug dyrkes. Etterfølgende vår kan vårkorn, mais og poteter dyrkes.

Innhold: 250 g rimsulfuron/kg.
Off label: Jule-og pyntegrønt. Mot hønsehirse i sukkermais.

Dette produktet krever autorisasjon for for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
 • Virkningsforhold
  • Behandlingsfrist Ikke relevant
  • Innhold 250 g rimsulfuron/kg
  • Formulering Minigranulat
  • Lagring Tørt i lukket originalemballasje
  • Avstand til vann 3.0 m
  • Dose 3+2 g/daa (maks 5 g/år)
  • Avgiftsklasse 1
  • Regnfast 3
  • Temperatur 13-23 gr
  • Luftfuktighet Høy
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel mot frøugras, tofrøblada rotugras, kveke og annet grasugrasi potet og fôrmais.

Systemisk ugrasmiddel. I hovedsak bladvirkning, men noe jordvirkning ved god jordråme. Bekjemper frøugras, kveke, floghavre og annet grasugras. Har en viss virkning mot tofrøblada rotugras. Svak mot tungras, veronika, vindelslirekne og åkerstemorsblom. Total dose deles på to sprøytinger eller evt. Sencor ved første og Titus ved andre (se etikett eller sprøyteplan). Tankblanding med Sencor ved første sprøyting forsterker effekten mot meldestokk, tungras, vindelslirekne og stemor. Synlig virkning vises etter 3 uker.

På grunn av fare for resistens; unngå ensidig bruk av Titus gjennom mange ses­onger. Potetene kan få en forbigående lysere bladfarge 10 dgr. etter sprøyting. Det skal alltid brukes klebemiddel, også i blanding med andre preparat. Husk grundig rengjøring av sprøyteutstyret! Samme år som Titus er brukt kan bare høsthvete og rug dyrkes. Etterfølgende vår kan vårkorn, mais og poteter dyrkes.

Innhold: 250 g rimsulfuron/kg.
Off label: Jule-og pyntegrønt. Mot hønsehirse i sukkermais.

Dette produktet krever autorisasjon for for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer