0

CCC Nufarm 750 10 ltr

FKnr.: 67145 | Leverandørens varenr.: 67145

CCC Nufarm 750 10 ltr

FKnr.: 67145 | Leverandørens varenr.: 67145
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Vekstregulerende middel i havre, hvete og rug samt frøeng av timotei, bladfaks, engkvein, hundegras, rødsvingel og engrapp.

Motvirker legde ved at stråets nederste ledd forkortes. Strået blir tykkere og stivere. CCC Nufarm 750 kan også gi kraftigere rotsystem, bedre busking, flere aks per plante samt flere korn i akset. Modningen forsinkes normalt med 1-2 dager. Virkningen kan variere med sort, jord- og klimaforhold. Tørkestresset eng bør ikke behandles. Tilsetting av klebe-/spredemiddel anbefales når CCC Nufarm 750 brukes alene og når det brukes sammen med Express SX og Hussar.

Innhold: 750 g klormetkvatklorid/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
 • Virkningsforhold
  • Behandlingsfrist Senest på kornets 5. bladstadie
  • Innhold 750 g klormekvatklorid/l
  • Formulering Flytende
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 3.0 m
  • Dose 80-200 ml/daa
  • Avgiftsklasse 3
  • Temperatur 15-20 gr
  • Jordfuktighet God
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Vekstregulerende middel i havre, hvete og rug samt frøeng av timotei, bladfaks, engkvein, hundegras, rødsvingel og engrapp.

Motvirker legde ved at stråets nederste ledd forkortes. Strået blir tykkere og stivere. CCC Nufarm 750 kan også gi kraftigere rotsystem, bedre busking, flere aks per plante samt flere korn i akset. Modningen forsinkes normalt med 1-2 dager. Virkningen kan variere med sort, jord- og klimaforhold. Tørkestresset eng bør ikke behandles. Tilsetting av klebe-/spredemiddel anbefales når CCC Nufarm 750 brukes alene og når det brukes sammen med Express SX og Hussar.

Innhold: 750 g klormetkvatklorid/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer