0

CCC Nufarm 750 10 ltr

FKnr.: 67145 | Leverandørens varenr.: 67145

CCC Nufarm 750 10 ltr

FKnr.: 67145 | Leverandørens varenr.: 67145
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Vekstregulerende middel i havre, hvete og rug samt frøeng av timotei, bladfaks, engkvein, hundegras, rødsvingel og engrapp.
 
Motvirker legde ved at stråets nederste ledd forkortes. Strået blir tykkere og stivere. Modningen forsinkes normalt med 1-2 dager. Virkningen kan variere med sort, jord- og klimaforhold. Tilsetting av klebe-/spredemiddel anbefales når CCC brukes alene og når det brukes sammen med Express, Hussar og Attribut Twin.
 
Blandbarhet: Se blandetabell.
Håndteringsfrist 48 t.

Innhold: 750 g klormetkvatklorid/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Senest på kornets 5. bladstadie
Avstand til vann: 3 m
Dose: 80-200 ml/daa. Se sprøyteplan
Avgiftklasse: 3
Filter: A1/P3
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 8-20oC
Jordfuktighet: høy
Regnfast: >3

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Vekstregulerende middel i havre, hvete og rug samt frøeng av timotei, bladfaks, engkvein, hundegras, rødsvingel og engrapp.
 
Motvirker legde ved at stråets nederste ledd forkortes. Strået blir tykkere og stivere. Modningen forsinkes normalt med 1-2 dager. Virkningen kan variere med sort, jord- og klimaforhold. Tilsetting av klebe-/spredemiddel anbefales når CCC brukes alene og når det brukes sammen med Express, Hussar og Attribut Twin.
 
Blandbarhet: Se blandetabell.
Håndteringsfrist 48 t.

Innhold: 750 g klormetkvatklorid/l
Formulering: Flytende
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Senest på kornets 5. bladstadie
Avstand til vann: 3 m
Dose: 80-200 ml/daa. Se sprøyteplan
Avgiftklasse: 3
Filter: A1/P3
 
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 8-20oC
Jordfuktighet: høy
Regnfast: >3

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer