0

Cerone 5 ltr

FKnr.: 67148 | Leverandørens varenr.: 4232452

Cerone 5 ltr

FKnr.: 67148 | Leverandørens varenr.: 4232452
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Vekstregulerende middel i bygg, vårhvete, høsthvete og rug med og uten gjenlegg. Tynning i eple og pære.

Tas opp gjennom bladene og virker ved å øke stråenes tverrsnitt og redusere lengdeveksten. Reduserer dermed faren for legde, aks­ og stråknekk. Brukes i frodig åker som er utsatt for legde. Unngå å behandle åker som lider av tørke, sykdom eller av annen årsak er stresset. Sprøyt i perioden fra flaggblad er synlig og fram til begynnende skyting. Dosen reduseres med 20-­30% ved tankblanding med sopp­ eller insektmiddel eller ved tilsetting av spredemiddel.Enkelttilfeller av problemer er rapportert i bl.a. blanding med Acanto Prima og Amistar. Cerone må ikke sprøytes tidligere enn en uke etter en ugrasbehandling. I frukt reduseres lengden på nye skudd. Kroneformen blir jamnere. Øker eplekartfallet og gir noe framskyndet modning. Håndteringsfrist 48 timer.

Innhold: 480 g etefon/l.
Off-label: åkerbønne, juletre (edelgran), hyasinter og narsisser i potte.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
  • Behandlingsfrist Korn: 6 uker. Frukt: BBCH 71/72
  • Innhold 480 g etefon/l
  • Formulering Vannoppløselig konsentrat
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 3.0 m
  • Dose 20-100 ml/daa korn. 10-50 ml/100 l i frukt.
  • Avgiftsklasse 1
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Vekstregulerende middel i bygg, vårhvete, høsthvete og rug med og uten gjenlegg. Tynning i eple og pære.

Tas opp gjennom bladene og virker ved å øke stråenes tverrsnitt og redusere lengdeveksten. Reduserer dermed faren for legde, aks­ og stråknekk. Brukes i frodig åker som er utsatt for legde. Unngå å behandle åker som lider av tørke, sykdom eller av annen årsak er stresset. Sprøyt i perioden fra flaggblad er synlig og fram til begynnende skyting. Dosen reduseres med 20-­30% ved tankblanding med sopp­ eller insektmiddel eller ved tilsetting av spredemiddel.Enkelttilfeller av problemer er rapportert i bl.a. blanding med Acanto Prima og Amistar. Cerone må ikke sprøytes tidligere enn en uke etter en ugrasbehandling. I frukt reduseres lengden på nye skudd. Kroneformen blir jamnere. Øker eplekartfallet og gir noe framskyndet modning. Håndteringsfrist 48 timer.

Innhold: 480 g etefon/l.
Off-label: åkerbønne, juletre (edelgran), hyasinter og narsisser i potte.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer