0

Moddus M 1 ltr

FKnr.: 67151 | Leverandørens varenr.: 12136

Moddus M 1 ltr

FKnr.: 67151 | Leverandørens varenr.: 12136
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rug- hvete, med eller uten gjenlegg. Frøeng av timotei, engsvingel, rødsving- el, hundegras, engkvein, bladfaks, engrapp, raigras og rødkløver.

Tas opp gjennom bladverket og transporteres utover i planten. Forkorter og styrker strået og reduserer legde/stråknekk. Tidlig bruk øker rotvolumet. Brukes i frodig åker med risiko for legde. Vårkorn behandles fra første leddk­ nute er synlig til flaggbladet er under utvikling. Høsthvete og rug behandles fra første leddknute er synlig og fram til beg. aksskyting. Rughvete sprøytes fra synlig flaggblad og frem til begynnende aksskyting. Må ikke brukes ved tørkestress eller ved sterke sjukdomsangrep. Sprøyt på tørre planter. Best effekt oppnås ved sprøyting i varmt vær. Effekten forsterkes av gode lysforhold.I høstkorn er det aktuelt med behandling med Moddus M etter tidligere CCC 750­behandling. Høyeste dose bør da unngås. Se sprøyteplaner.Ved blanding med soppmidler som inneholder triazoler reduseres Moddus­dosen med 20%. Sen behandling (v/aksskyting) med høye doser forsinker skytingen.

Innhold: 250 g trineksapakethyl/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
  • Innhold 250 g trineksapakethyl/l
  • Formulering Emulsjonskonsentrat
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 3.0 m
  • Dose 15-40 ml/daa korn. 30-60 ml/daa frøeng.
  • Avgiftsklasse 1
  • Regnfast 2
  • Temperatur 12 gr
  • Luftfuktighet God
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rug- hvete, med eller uten gjenlegg. Frøeng av timotei, engsvingel, rødsving- el, hundegras, engkvein, bladfaks, engrapp, raigras og rødkløver.

Tas opp gjennom bladverket og transporteres utover i planten. Forkorter og styrker strået og reduserer legde/stråknekk. Tidlig bruk øker rotvolumet. Brukes i frodig åker med risiko for legde. Vårkorn behandles fra første leddk­ nute er synlig til flaggbladet er under utvikling. Høsthvete og rug behandles fra første leddknute er synlig og fram til beg. aksskyting. Rughvete sprøytes fra synlig flaggblad og frem til begynnende aksskyting. Må ikke brukes ved tørkestress eller ved sterke sjukdomsangrep. Sprøyt på tørre planter. Best effekt oppnås ved sprøyting i varmt vær. Effekten forsterkes av gode lysforhold.I høstkorn er det aktuelt med behandling med Moddus M etter tidligere CCC 750­behandling. Høyeste dose bør da unngås. Se sprøyteplaner.Ved blanding med soppmidler som inneholder triazoler reduseres Moddus­dosen med 20%. Sen behandling (v/aksskyting) med høye doser forsinker skytingen.

Innhold: 250 g trineksapakethyl/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer