Magnifik Høsthvete

FKnr.: 36974 | Leverandørens varenr.: 36974

Pris på forespørsel

Kontakt oss

er lagt i handlekurven din

er lagt i ønskelisten din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon


Magnifik er en sen høsthvetesort. Den har omtrent samme veksttid som Mjølner. Den ligger over Mjølner i avling i innlandet, litt under på Sørøstlandet. Magnifik har god overvintringsevne og god hektolitervekt.

Såmengde: 1000-kornvekta (TKV) for Magnifik er målt til om lag 40 gram. Med et ønsket plantetall for Magnifik på 450 per m² og en spireprosent på 90, blir såmengden på 20 kg per dekar. Justeringer må gjøres ut fra såtid, såbed og egne erfaringer med høsthvete.  TKV er oppgitt på etiketten for SPIRE såkorn fra Felleskjøpet.  

Selges i storsekk: 600 kg.

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. 

Høsthvete har følgende krav til spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest. Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.
Utfyllende info
Dokumenter
Lenker


Magnifik er en sen høsthvetesort. Den har omtrent samme veksttid som Mjølner. Den ligger over Mjølner i avling i innlandet, litt under på Sørøstlandet. Magnifik har god overvintringsevne og god hektolitervekt.

Såmengde: 1000-kornvekta (TKV) for Magnifik er målt til om lag 40 gram. Med et ønsket plantetall for Magnifik på 450 per m² og en spireprosent på 90, blir såmengden på 20 kg per dekar. Justeringer må gjøres ut fra såtid, såbed og egne erfaringer med høsthvete.  TKV er oppgitt på etiketten for SPIRE såkorn fra Felleskjøpet.  

Selges i storsekk: 600 kg.

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. 

Høsthvete har følgende krav til spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest. Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.