0

Olivin Høsthvete 600 kg

FKnr.: 36989 | Leverandørens varenr.: 36989

Olivin Høsthvete 600 kg

FKnr.: 36989 | Leverandørens varenr.: 36989
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Olivin høsthvete gir svært god og stabil bakekvalitet. Ønsket av møllene.
Hektolitervekta er høy, falltallet stabilt. Olivin har samme gode stråstyrke som Mjølner/Magnifik og er på linje med Ellvis, Mjølner og Magnifik mot mjøldogg.

Såmengde 1000-kornvekta (TKV) for Olivin er målt til om lag 43 gram. Med et ønsket plantetall for Olivin på 450 per m² og en spireprosent på 90, blir såmengden 21 kg per dekar. Justeringer må gjøres ut fra såtid, såbed og egne erfaringer med høsthvete.  TKV er oppgitt på etiketten for SPIRE såkorn fra Felleskjøpet. 

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. 
Høsthvete har følgende krav til spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest.

Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Olivin høsthvete gir svært god og stabil bakekvalitet. Ønsket av møllene.
Hektolitervekta er høy, falltallet stabilt. Olivin har samme gode stråstyrke som Mjølner/Magnifik og er på linje med Ellvis, Mjølner og Magnifik mot mjøldogg.

Såmengde 1000-kornvekta (TKV) for Olivin er målt til om lag 43 gram. Med et ønsket plantetall for Olivin på 450 per m² og en spireprosent på 90, blir såmengden 21 kg per dekar. Justeringer må gjøres ut fra såtid, såbed og egne erfaringer med høsthvete.  TKV er oppgitt på etiketten for SPIRE såkorn fra Felleskjøpet. 

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. 
Høsthvete har følgende krav til spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest.

Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Les flere detaljer