0

Spire Palazzo Høstrug

FKnr.: 36537 | Leverandørens varenr.: 36537

Spire Palazzo Høstrug

FKnr.: 36537 | Leverandørens varenr.: 36537
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Palazzo hybridrug er nokså lik Caspian i egenskaper. Palazzo selges i enheter med 1 million spiredyktige korn. En storsekk inneholder 12 enheter (12 millioner spiredyktige korn) og rekker til 45 da ved tidligste såing (slutten av august). 

Ved såing tidlig i september bør såmengden økes, da rekker en storsekk til 38-43 da. Fra midten av september økes såmengden mer, da rekker 12 enheter (1 storsekk) til ca 35 daa. For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

Rug har et godt rotsystem. Dette gjør rugen bedre egnet enn andre kornslag på næringsfattig og tørkesvak jord. Skal en oppnå gode avlinger og utnytte potensialet i hybridsortene, må likevel gjødsling og jordarbeiding følges opp, og gode arealer brukes. Rug overvintrer og dekker godt og har stor evne til å konkurrere mot ugras. Dette gjør rugen populær i økologisk dyrking. 

Selges i storsekk: ca 450 kg

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. 

Høstrug har følgende krav til spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest.

Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.


 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Palazzo hybridrug er nokså lik Caspian i egenskaper. Palazzo selges i enheter med 1 million spiredyktige korn. En storsekk inneholder 12 enheter (12 millioner spiredyktige korn) og rekker til 45 da ved tidligste såing (slutten av august). 

Ved såing tidlig i september bør såmengden økes, da rekker en storsekk til 38-43 da. Fra midten av september økes såmengden mer, da rekker 12 enheter (1 storsekk) til ca 35 daa. For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

Rug har et godt rotsystem. Dette gjør rugen bedre egnet enn andre kornslag på næringsfattig og tørkesvak jord. Skal en oppnå gode avlinger og utnytte potensialet i hybridsortene, må likevel gjødsling og jordarbeiding følges opp, og gode arealer brukes. Rug overvintrer og dekker godt og har stor evne til å konkurrere mot ugras. Dette gjør rugen populær i økologisk dyrking. 

Selges i storsekk: ca 450 kg

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. 

Høstrug har følgende krav til spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest.

Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.


 

Les flere detaljer