0

Tulus Rughvete

FKnr.: 37912 | Leverandørens varenr.: 37912

Tulus Rughvete

FKnr.: 37912 | Leverandørens varenr.: 37912
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Tulus rughvete er vinterherdig og gir stor avling. Har langt strå, men er meget stråstiv. 

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. 

Rughvete har følgende krav til spireevne: minimum 80% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest. Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Tulus rughvete er vinterherdig og gir stor avling. Har langt strå, men er meget stråstiv. 

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. 

Rughvete har følgende krav til spireevne: minimum 80% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest. Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Les flere detaljer