0

Helium 2-rads Bygg ThermoSeed 600 kg

FKnr.: 34059 | Leverandørens varenr.: 34059

ThermoSeed: Rent, friskt, spirekraftig såkorn uten bruk av beis. 

Helium 2-rads Bygg ThermoSeed 600 kg

FKnr.: 34059 | Leverandørens varenr.: 34059

ThermoSeed: Rent, friskt, spirekraftig såkorn uten bruk av beis. 

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Helium er 2-3 dager seinere enn Iver. Meget avlingsrik sort og med meget god stråstyrke og stråkvalitet. Resistent mot mjøldogg og havrecystenematoder. Helium er meget storkornet. Anbefales på jord med høyt avlingsnivå og i områder med nematodeangrep.

Såmengde 22-25 kg/da.
Veksttid 112 dager.
Selges i storsekk: 600 kg. 

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. Ved dyrking av 2-radsbygg kan et plantetall på 450 pr m2 være ønskelig. Nøyaktig såmengde pr dekar finnes ved å ta (såkornpartiets 1000-korn vekt * ønsket antall planter pr m2)/spire% * 10.

Sertifisert såkorn kl C2 har følgende minimumskrav til kvalitet: Innblanding av annen art: maksimum 6 fremmedkorn pr kilo såkorn. Spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest. Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Helium er 2-3 dager seinere enn Iver. Meget avlingsrik sort og med meget god stråstyrke og stråkvalitet. Resistent mot mjøldogg og havrecystenematoder. Helium er meget storkornet. Anbefales på jord med høyt avlingsnivå og i områder med nematodeangrep.

Såmengde 22-25 kg/da.
Veksttid 112 dager.
Selges i storsekk: 600 kg. 

Nøyaktig såmengde er avhengig av 1000-kornvekt og spire% på partiet. Ved dyrking av 2-radsbygg kan et plantetall på 450 pr m2 være ønskelig. Nøyaktig såmengde pr dekar finnes ved å ta (såkornpartiets 1000-korn vekt * ønsket antall planter pr m2)/spire% * 10.

Sertifisert såkorn kl C2 har følgende minimumskrav til kvalitet: Innblanding av annen art: maksimum 6 fremmedkorn pr kilo såkorn. Spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest. Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Les flere detaljer