0

Majong hybrid vårraps 10 kg

FKnr.: 30791 | Leverandørens varenr.: 30791

Majong hybrid vårraps 10 kg

FKnr.: 30791 | Leverandørens varenr.: 30791
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Majong (SW-Seed) har ligget på topp i avling i svenske forsøk. Litt over Mosaik i avling. Majong er raskere til å etablere seg om våren.

Selges i enheter til ca. 14 dekar.
Les av vekt på pakningen og divider med 14 for å få såmengde per dekar.
Veksttid 126 dager. 

Vårraps har følgende krav til spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest. Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Majong (SW-Seed) har ligget på topp i avling i svenske forsøk. Litt over Mosaik i avling. Majong er raskere til å etablere seg om våren.

Selges i enheter til ca. 14 dekar.
Les av vekt på pakningen og divider med 14 for å få såmengde per dekar.
Veksttid 126 dager. 

Vårraps har følgende krav til spireevne: minimum 85% spiring. Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest. Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.
Les flere detaljer