0

Marie Vårraps 10 kg

FKnr.: 30777 | Leverandørens varenr.: 30777

Marie Vårraps 10 kg

FKnr.: 30777 | Leverandørens varenr.: 30777
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Marie (Boreal) er den tidligste rapssorten. Marie blir litt undervurdert i forsøkene. Tidlig modning gjør at fugler foretrekker Marie før de senere sortene.

  • Anbefalt såmengde er 0,7 – 0,8 kg per dekar
  • Veksttid 123 dager 


Vårraps har følgende krav til spireevne: minimum 85% spiring.
Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest.

Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Marie (Boreal) er den tidligste rapssorten. Marie blir litt undervurdert i forsøkene. Tidlig modning gjør at fugler foretrekker Marie før de senere sortene.

  • Anbefalt såmengde er 0,7 – 0,8 kg per dekar
  • Veksttid 123 dager 


Vårraps har følgende krav til spireevne: minimum 85% spiring.
Spireevnen blir bestemt ved laboratorietesting under konstante forhold. Opplevd feltspiring vil som regel være lavere enn den laboratoriebestemte.  

Felleskjøpet er ansvarlig for at såvaren oppfyller såvareforskriftens krav til renhet, teknisk kvalitet og spireevne. Ta alltid vare på merking (partinummer) og frørest.

Da bruken av såvaren er utenfor FKs kontroll kan vi ikke ta ansvar for dårlig spiring/resultat som skyldes andre årsaker, eksempelvis (men ikke begrenset til) lagringsforhold hos kunde, klima, jordarbeiding, sådybde, vekstsesongens lengde, kulturtekniske forhold, gjødsling, bruk av plantevernmidler, bruk av høstemaskiner, håndtering og tørking etter høsting mm.

Les flere detaljer